The Halobacterium sp. NRC-1 Genome

Loading
Loading...

Gene Table

Filter
Subcategory
#NameGene IDRepliconLocationAnnotation
1061 yvbT 930 chromosome 708396 → 709409

alkanal monooxygenase homolog

1062 yvgX 700 chromosome 528770 → 531340

molybdenum-binding protein

1063 yvoF 1385 chromosome 1033416 → 1033931

acetyltransferase homolog

1064 yvrO 2 chromosome 1450 → 2112

amino acid ABC transporter.ATP-binding protein

1065 ywaD 575 chromosome 442518 → 443816

aminopeptidase

1066 ywfD 1540 chromosome 1147557 ← 1148264

dehydrogenase (glucose-1-dehydrogenase)

1067 yyaI 2025 chromosome 1496766 → 1497677

acetyltransferase homolog

1068 zim 1543 chromosome 1150451 → 1151494

CTAG modification methylase

1069 zntA 149 chromosome 120602 → 122872

zinc-transporting ATPase

1070 zurA 6264 pNRC200 203148 ← 203921

ABC transporter.ATP-binding protein

1071 zurM 6262 pNRC200 202144 ← 203145

ABC transporter.permease protein

Page