The Haloferax volcanii Genome

Loading
Loading...

Gene Table

Filter
Subcategory
#NameGene IDRepliconLocationAnnotation
501 HVO_0809 809 chromosome 727240 ← 729463

metG methionyl-tRNA synthetase

502 HVO_0811 811 chromosome 730368 ← 731442

gadD glutamate decarboxylase

503 HVO_0812 812 chromosome 731571 ← 733857

ppsA phosphoenolpyruvate synthase

504 HVO_0814 814 chromosome 734300 → 734900

chaperone

505 HVO_0815 815 chromosome 734937 ← 735717

transcription regulator

506 HVO_0817 817 chromosome 736583 ← 737861

flavin-containing amine-oxidoreductase

507 HVO_0818 818 chromosome 737955 → 739125

thrC threonine synthase

508 HVO_0819 819 chromosome 739211 → 739907

sirR transcription repressor

509 HVO_0821 821 chromosome 740691 → 741375

L-lysine exporter

510 HVO_0822 822 chromosome 741510 → 742557

3-dehydroquinate synthase

511 HVO_0824 824 chromosome 743573 → 744632

rfbU LPS biosynthesis protein

512 HVO_0825 825 chromosome 744740 ← 745364

hcpB halocyanin 3

513 HVO_0826 826 chromosome 745508 ← 746555

TET aminopeptidase homolog

514 HVO_0829 829 chromosome 747739 → 749566

prolyl oligopeptidase family protein

515 HVO_0830 830 chromosome 749623 → 750043

methylmalonyl-CoA mutase subunit B

516 HVO_0831 831 chromosome 750039 → 751158

LAO/AO transport system ATPase

517 HVO_0835 835 chromosome 752738 ← 753905

acaB 3-ketoacyl-CoA thiolase

518 HVO_0836 836 chromosome 754107 → 755415

aminopeptidase

519 HVO_0837 837 chromosome 755558 → 756290

ATP-NAD kinase

520 HVO_0841 841 chromosome 757685 ← 758450

cytochrome B(C-terminal)/b6

Page