The Natrinema versiforme BOL5-4 Genome

Loading
Loading...

Gene Table

Filter
Subcategory
#NameGene IDRepliconLocationAnnotation
1481 FEJ8111380 11380 chromosome 2311809 ← 2311534

helix-turn-helix transcriptional regulator

1482 FEJ8111390 11390 chromosome 2313813 → 2314523

TFIIB-type zinc ribbon-containing protein

1483 FEJ8111395 11395 chromosome 2314897 → 2316873

oligopeptide transporter, OPT family

1484 FEJ8111400 11400 chromosome 2316870 → 2317217

PqqD family protein

1485 FEJ8111405 11405 chromosome 2318255 ← 2317362

bifunctional methylenetetrahydrofolate dehydrogenase/methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase

1486 FEJ8111410 11410 chromosome 2319166 ← 2318354

alpha/beta hydrolase

1487 FEJ8111420 11420 chromosome 2321803 ← 2320556

serine hydroxymethyltransferase

1488 FEJ8111435 11435 chromosome 2325622 → 2326326

ribonuclease P

1489 FEJ8111440 11440 chromosome 2326310 → 2326939

class I SAM-dependent methyltransferase

1490 FEJ8111445 11445 chromosome 2326943 → 2327428

ribonuclease P

1491 FEJ8111455 11455 chromosome 2328345 → 2329070

ribosome assembly factor SBDS

1492 FEJ8111475 11475 chromosome 2332161 → 2333321

thiolase family protein

1493 FEJ8111480 11480 chromosome 2333318 → 2333677

nucleic acid-binding protein

1494 FEJ8111495 11495 chromosome 2335499 → 2337394

AAA family ATPase

1495 FEJ8111500 11500 chromosome 2337461 → 2338213

exonuclease

1496 FEJ8111515 11515 chromosome 2339857 → 2342205

catalase

1497 FEJ8111520 11520 chromosome 2343505 ← 2342234

sodium:proton antiporter

1498 FEJ8111535 11535 chromosome 2345730 → 2346167

pterin cluster protein

1499 FEJ8111540 11540 chromosome 2346274 → 2346579

CGCGG family rSAM-modified RiPP protein

1500 FEJ8111545 11545 chromosome 2348100 ← 2346883

radical SAM/SPASM domain-containing protein

Page