HOG Organism Gene ID Name Annotation
aHOG4670 nph NP2086 flg_1 flagellin precursor 1
aHOG4670 nph NP2088 flg_2 flagellin precursor 2
aHOG4670 nph NP2090 flg_3 flagellin precursor 3
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


2088|gene|nph   MFEQFTESEERGQVGIGTLIVFIALVLVAAIAAGVLINTAGFLQTQAQATGEESTEQVST
2086|gene|nph   MFETLTETKERGQVGIGTLIVFIALVLVAAIAAGVLINTAGFLQTQAQATGEESTEQVST
2090|gene|nph   MFEQFTESEERGQVGIGTLIVFIALVLVAAIAAGVLINTAGFLQTQAQATGEESTEQVST
          *** :**::***************************************************

2088|gene|nph   NLVFLSTTGTV----SDAEDGIDSFNTTVQLGPGSSAIDLNDTTISVFTDDGQSQEFSGV
2086|gene|nph   NLVYLSTTGEVVEDGTGSLVGIDQFETTVQLGPGSSAIDLNDTTISVFTDDGESEEFDGV
2090|gene|nph   NLVYLSTTGTV----SNSEDGINQFETTVQLGPGSSAIDLNDTTISVFTDDGESEEFD--
          ***:***** *  :.: **:.*:**************************:*:**. 

2088|gene|nph   DEDTDNNDGGIEFEDDSRDSSVLSTDSTDDDATATIEFDIGDANELSEP----FEEGTTV
2086|gene|nph   DEGDSLTDDGIEFDDTDRDSSVLSTDATDDDATATIVFGLDDASDGINPEDDRFDEGTTV
2090|gene|nph   ----SLAEDGIELEDRSDDEAVLSTASSDDDATATIVFDLTDG-DGIDPEDGQFDEGTTV
            . :.***::* . *.:**** ::******** *.: *. : :*  *:*****

2088|gene|nph   DIVITTSEGTQAENSFIIEDPLDPQLEGG------DEIRLD
2086|gene|nph   DIVITTAEGTQAENSFIIEDPLDPQLDDE------DEIRLD
2090|gene|nph   DIVITTAEGTQAENSFIIEDPLDPQLDGNTDPDQADEIRLG
          ******:*******************:.    *****.