HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0435COG0072KOG2472arCOG00412Phenylalanyl-tRNA synthetase beta subunitphenylalanyl-tRNA synthetase subunit beta

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0435 nrc1 VNG2505 pheY phenylalanyl-tRNA synthetase subunit beta
cHOG0435 hmu HMUK0663 Hmuk_0663 phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunit( EC:6.1.1.20 )
cHOG0435 hma RRNAC2967 pheT phenylalanyl-tRNA synthetase subunit beta
cHOG0435 hwa HQ1050A pheT phenylalanyl-tRNA synthetase subunit beta
cHOG0435 hla HLAC2670 Hlac_2670 phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunit
cHOG0435 hbo HBOR03100 Hbor_03100 phenylalanyl-tRNA synthetase beta subunit( EC:6.1.1.20 )
cHOG0435 hut HUTA1676 Huta_1676 phenylalanyl-tRNA synthetase, beta subunit
cHOG0435 hvo HVO_2947 HVO_2947 pheT phenylalanyl-tRNA synthetase beta subunit
cHOG0435 nph NP0694A pheT phenylalanyl-tRNA synthetase subunit beta
cHOG0435 hhi 227 pheT phenylalanyl-tRNA synthetase subunit beta
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


2505|gene|nrc1   MPVVDIDPDELRRLTGHRSKDDDELRQDLFGLGIEYEGETEDGDFKLEFEADRLDRLSVE
12967|gene|hma   MPVVDVDPDELRYLTGHSEKDDDELKSDLFNLGLEFEGWTEDDEFQLEFAPDRLDRLSVE
227|gene|hhi    MPVVDVDPDELRYLTGHDEKDDDELKSDLFNLGLEFEGWTEDDEFQLEFAPDRLDRLSVE
694|gene|nph    MPVVEVDPDELRSLAAIEDKSDDELKDDLFALGLEFEGESDDGDFELEFAPDRLDRLSVE
1676|gene|hut    MPTVDIDTDELRELTGHGEKSDDDLRDDLFELGLEYEGETEEGELRFEFEPDRLDRLSVE
1050|gene|hwa    MPIVDINMDELRSLTGHDEKSDTEFKSDLFELGLEFEGKTDTGLLQFEFGPDRLDRLSVE
2670|gene|hla    MPVVDIDTDELRGLTGRTDTSDEEFKEDLFGLGLEFEGETDEDLLQFEFAPDRLDRLSVE
3100|gene|hbo    MPVVDVHPDELRDLTGHEEKSDEEFKDDLFALGLEFEGETEDGAFQLEFGPDRLDRLSVE
          ** *:: **** *:. ...* ::..*** **:*:** :: . : :** .*********

2505|gene|nrc1   GIARSLRYHAGDDRGVDIPDTNAPEWAIDV-TDVPADRPYVTGAVIRGVDLDADALDSLI
12967|gene|hma   GVARSLRYHYGDDRGVEIPNTNSADWTIEV-EDQPDERPYVTGAIVRGLDMDEAALESLI
227|gene|hhi    GVARSLRYHYGDDRGVEVPNTNSADWSIEV-EDQPDERPYVTGAIVRGLDMDEAALESLI
694|gene|nph    GIARSLRYQYGHDRGIDVPKTNDAEWTITVDESVPEARPYVTGAVVRGLDLDDTQLDSLI
1676|gene|hut    GVARSLRYQYGDDWGVYVPKTNGADWTIHV-EDVPEERPYVTGAVVRGLDLDDASLDSLI
1050|gene|hwa    GVARSLRYHYGDDRGIAVPSTNNPEFQFIVTDTVPTRRPYVTGAIARGVSLDKHALDSLI
2670|gene|hla    GVARSLRYHYGDDRGVYVPETNDPEWTIEVDESVPDERPYVTGAVIRGVDLDEGALDSLI
3100|gene|hbo    GVARSLRYQYGDARGVYVPKTNDPDFTFVVDEDVPDERPYVTGAVIRGVDLDDDALDSLI
          *:******: * .*: :*.** .:: : *  * *******: **:.:*  *:***

2505|gene|nrc1   QLQEKLHATMGRKRAKGAIGIHDLAMLKGDTVDGD-------------------------
12967|gene|hma   QLQEKLHATMGRKRAKGAIGVHDLTMLKGDSVT---------------------------
227|gene|hhi    QLQEKLHATMGRKRAKGAIGVHDLTMLKGDSVT---------------------------
694|gene|nph    QLQEKLHATMGRNRAKGAIGVHDLTMLKGGGARSD-------------------------
1676|gene|hut    QLQEKLHATMGRKRAKGAIGVHDLTMLKGGEAAD--------------------------
1050|gene|hwa    QLQEKLHATMGRKRAKGAIGIHDLTMLKGRTLDDSGVDITGGNEMVDTATDSRPTADRET
2670|gene|hla    QLQEKLHATMGRGRAKGAIGIHDLAMVKGAPLQ---------------------------
3100|gene|hbo    QLQEKLHATMGRKRAKGAIGIHDLTMLKGDALSE--------------------------
          ************ *******:***:*:**                

2505|gene|nrc1   -----GTAARSLTYTGIDPDGDTFVPLDDDAERTPADVLTEHPTGETYADLLADHDTYPA
12967|gene|hma   -----DETGKSITYTSADPDEATFVPLDADAEMTPSEVMASHETGQTYGDLVADFDRVPA
227|gene|hhi    -----DETGKSITYTSADPDEATFVPLDADAEMTPSEVMASHETGQTYGDLVADFDRVPA
694|gene|nph    -----GKPSKSITYRGVDPDGDRFVPLDDDAERTPAEVLDAHPTGETYGHLVDGLDRFPA
1676|gene|hut    -----DGEGKSVRYTGIDRDGDTFVPLEGDAEMTPGEVLAEHHIGEEYADLVAEYDRVPA
1050|gene|hwa    DTSATDSPTHSITYTGIEPTGDTFVPLDSNRELTPAAVLDEHPTGETYADIIADYDRYPA
2670|gene|hla    -----EGSEPSITYRGVDPDGVSFVPLDANDELTPNEVLAEHDTGQTYADLVEGLDRYPA
3100|gene|hbo    -----DSDGNSITYTGIDPEGDTFVPLDADAEMTPARVLEEHPTGQTYADLVSEYERYPA
               *: * . :   ****: : * ** *: * *: *. ::  : **

2505|gene|nrc1   IYDDIGLFSFPPVINGRRTEVTTDSRELFVELTGTDQWTIDRMCAIICYALDARGATIED
12967|gene|hma   IYDAIGLFSFPPVINGRRTEVSVDSRDLFIEMTGTNQWTIDHMCNIVCYALAARGGQVEK
227|gene|hhi    IYDAIGLFSFPPVINGRRTEVSVDSRDLFIEMTGTDQWTIDHMCNIVCYALAARGGQVEK
694|gene|nph    IYDDIGLFSFPPVINGSRTEVDTGTRDLFIELTGTDQWTIDRMLAIICYALSARGGRIES
1676|gene|hut    IYDSIGLFSFPPVVNGRRTEVSTDSRDLFIEMTGTDQWTIDHMLSIVCYALDARGGTIED
1050|gene|hwa    IYDELGLFSFPPVINGRRTEVTTDSRNLLIELTGTDQWTIDRMCTIICYALTARGATIES
2670|gene|hla    IYDELGLFSFPPVINGKRTEVTTGSRELFVELTGTDQWTIDRMCNIVCYALSARGATIEQ
3100|gene|hbo    IYDELGLFSFPPVINGRRTEVTTDSRELLVELTGTDQWTIDRMCNIICYALDARGATIEA
          *** :********:** **** ..:*:*::*:***:*****.* *:**** ***. :* 

2505|gene|nrc1   VTVDYPDRE---------LHRPDFAVRTKHVSHDRIETLLGVEFTTEAVVDLAERAGLDA
12967|gene|hma   VDVSYADDA-PGEYAGKTLERPDFSVRTKTVTHDRIESILGVSLDSREVVDYAERAGLDA
227|gene|hhi    VDVSYADDA-PGEYAGKTLERPDFSVRTKTVTHDRIESILGVSLDSREVIDYAERAGLDA
694|gene|nph    VAVDYGDRT---------LTRPDLSTTTKTVSHDRIETTLGVDLAGTDVVDLLERSGLDA
1676|gene|hut    VRVEYEDAP---EEYRDSLLRPDFSTKTKTVAHDRIERTLGIDLQGEDVIDLLERSGLDG
1050|gene|hwa    VNVEYPEQT---------FSRPDLTVDTKHISHDRIETILGVSFDTAEIIDLFERAGLAA
2670|gene|hla    VEVNYADGATAPSEYGAELVRPNFDTDEKSVSHDRIETLLGVDFEPEEIVDCFERAGLDA
3100|gene|hbo    VEVEYPDGT---------YVRPDFEVETKHVSHDRIETMLGVDLEPREVVDLFERSGLDA
          * *.* :       **:: . * ::***** **:.:  ::* **:** .

2505|gene|nrc1   ----------------TPTD-------DG--YDVEIPPYRVDVRHPVDVVDDLGRAYDFN
12967|gene|hma   --------------TETESD-------DGVAYDVEVPPYRVDVIHPLDIIDDIGRALGFN
227|gene|hhi    --------------SETESD-------DGVAYDVEVPPYRVDVIHPLDIIDDIGRALGFN
694|gene|nph    ---------------EADTE-------GELTYEVEIPAYRVDVLHPADIVDDVGRAFGFN
1676|gene|hut    --------------ESTETD-------GSPAYDVTIPPYRVDVLHPVDVIDDVGRAYGFN
1050|gene|hwa    TTTDTTDTAVTSNVDIDGSD-------NSPVYVVSIPPYRVDVLHPLDLIDDVGRAYGFD
2670|gene|hla    ---------------SYTLD-------EDVTYEVEIPPYRVDVLHPLDLVDDVGRAYGFD
3100|gene|hbo    DADDGADAGDGSDTTEAGGENATDAESDDLVYEVSIPPYRVDVLHPLDLVDDVGRAYGFN
                    :      * * :*.***** ** *::**:*** .*:

2505|gene|nrc1   DLTPRYPDVNTIGGRTESSRLERSVRQALVGLGFEDLLNFNMTSEAENFDRMRLT-PDHD
12967|gene|hma   SLEPTYPDVSTVGGRHERSRLEDAARDALVGLGFEDLLNFHMTNEVENFERMNLSTPEAE
227|gene|hhi    SLEPTYPDVSTVGGRHERSRLEDAARDALVGLGFEDLLNFHMINEAENFERMGLD-PDNP
694|gene|nph    ELEPQYPDVSTVGGRHDRSRLEDAVRNTLVGLGFEDLLNFYMTSETELFDRMSLS-PDDN
1676|gene|hut    NLDPRYPAVGTIGGRHERARLEEAVRTVLVGLGFQDLLNFHLTSAEELHDRMGIE-PGVD
1050|gene|hwa    KLEPRYPDIGTVGGRHERSRLEAVTRTTLTGLGFEDLLNFHLTNKAEVYNRMRTS-PLSP
2670|gene|hla    NLEPRYPDVGTVGGRHERSRLEDAVRTSLVGLGFEDLLNFHMTSGTENYDRMNLE-AGSD
3100|gene|hbo    ELQPRYPNVGTVGGRHERSRLEDAARNSLVGLGFEDMLNFHMTSEEEVYDRMGIE-AGSE
          .* * ** :.*:*** : :*** .* *.****:*:*** : . * .:**  .  

2505|gene|nrc1   A----------VGAAQPATIAEPYSQDFTILRTWALPSLAMVLETNTHHAYPQDLAEVGF
12967|gene|hma   DGNDADT----VGLADPVTIQEPYSEDYTILRTWALPSIMMVLENNTHRSYPQDLAEIGL
227|gene|hhi    DG---DV----VGQTDPVTIQEPYSEDYTILRTWALPSIMMVLENNTHRSYPQDLAEIGL
694|gene|nph    A----------VGAREPPTITEPYSEDYTVVRTWALPSLLMVLENNTHRAYPQDLAEIGL
1676|gene|hut    A----------LGGGDPVEIRNPYSEDYTVVRTWLLPSIMQVLENNTHRRYPQDLAEVGF
1050|gene|hwa    AAFNSTPDDIDLGSAPPAEITDPYSGDYTILRPWILPSLVQVLENNTHRTYPQDLAEVGV
2670|gene|hla    A----------FGGGNPVEITEPYSEEYTQLRTWAIPSLVMLLERNTHNAYPQDVAEVGF
3100|gene|hbo    V----------LGGGDTAEITGPYSEDYTILRTWALPSLMMVLENNTHRAYPQDLAEIGL
                .*  . * *** ::* :*.* :**: :** ***. ****:**:*.

2505|gene|nrc1   AAHADGDTQTGVAERRTVAAVLARNDASYEDAKARLQALCDEFAVALETPPTTHPSFIDG
12967|gene|hma   AAGLDDSENTGVAEHRTVAAALARTDASYEDAKARLQALADAFDKDLETPPTTHPSFIGG
227|gene|hhi    AAGLDDSENTGVAEHRTVAAALARTDASYEDAKARLQALADAFDKDLETPPTTHPSFIGG
694|gene|nph    VAGVDESKPTNVAEHRSVAGVVARTDASYEDAKARLQAIGSAFGVDIKTPPTDHPSFIDG
1676|gene|hut    VAQRDDGANTGVAEARHVAGALARHDVSYEDAKARLQALVADFDAELETPPTAHPSFIDG
1050|gene|hwa    VANRDDSVNTHVAERRHVAGAVARHDATYEDAKAALQAVCREFDATLQTPPTTHPSFIDG
2670|gene|hla    AAERDDSENTNVAERRHVAGAVARRDASYEAAKGRLQAVCDDFRAELETPRTEHPSFIDG
3100|gene|hbo    VAERDDSVNTRVDERRHVAGVLARHDATFEDAKARLQSLCRDFGAELKTPATDHPSFIDG
          .* * . * * * * **..:** *.::* **. **::  *  ::** * *****.*

2505|gene|nrc1   RAATIEIDGQPAGVIGELHPGVIVEHDVEVPVAGFEFELDALR---
12967|gene|hma   RAAEVVLDGESVGVIGEIHPKVLVEHDLELPVAAFEFRLDALA---
227|gene|hhi    RAAEVVLDGESAGVIGEIHPKVLVEHDLELPVAAFEFRLDALE---
694|gene|nph    RTAAVVIDGEPAGVIGELHPRVLVEHDLEVPVAGFEFRLDALAD--
1676|gene|hut    RAAAVEIDGDAVGVIGEVHPAVLVEHDLELPVVAFEFDLAALQ---
1050|gene|hwa    RTAAIIINDTSVGVIGEIHPEVLVEHDLAVPVAAFEFELAALASEA
2670|gene|hla    RTAAVVIDGEVVGVIGEVHPAVLVEHDLEVPVAAFEFHLDALR---
3100|gene|hbo    RAASVVVDGENVGVVGEIHPRVLVEHDLELPVAAFEFDLDALR---
          *:* : ::. .**:**:** *:****: :**..*** * **