HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0289COG0060KOG0434 KOG0433arCOG00807Isoleucyl-tRNA synthetaseisoleucyl-tRNA synthetase

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0289 nrc1 VNG2190 ileS isoleucyl-tRNA synthetase
cHOG0289 hmu HMUK1055 Hmuk_1055 isoleucyl-tRNA synthetase( EC:6.1.1.5 )
cHOG0289 hma RRNAC2634 ileS isoleucyl-tRNA synthetase
cHOG0289 hwa HQ2671A ileS isoleucyl-tRNA synthetase
cHOG0289 hla HLAC0887 Hlac_887 isoleucyl-tRNA synthetase
cHOG0289 hbo HBOR16810 Hbor_16810 Isoleucyl-tRNA synthetase( EC:6.1.1.5 )
cHOG0289 hut HUTA1825 Huta_1825 isoleucyl-tRNA synthetase
cHOG0289 hvo HVO_1547 HVO_1547 ileS isoleucyl-tRNA synthetase
cHOG0289 nph NP0610A ileS isoleucyl-tRNA synthetase
cHOG0289 hhi 3050 ileS isoleucyl-tRNA synthetase
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


887|gene|hla    --------------MDDIDDQYTPADVESAVDEYWDESDAYDSAKEAHADDPPFFFVDGP
2671|gene|hwa    --------------MDEVDDQYTPADVETAIETYWDDTNAYEATKEAHADDPSFFFVDGP
16810|gene|hbo   --------------MDDLSDQYTPADIESVVGDYWDEENAYEATKEAHADDPAFFFVDGP
2190|gene|nrc1   -----------MSGFGDVPDQYDPAGVEERVFSYWEAVDAYEQTVDHRADAETFFFVDGP
610|gene|nph    -----------MSRFAEVDDQYDPDAVEDRVFDYWDEVDAYERTVEHRADGEDFFFVDGP
1825|gene|hut    MTDVEDRDPPTYERFGEVADQYDPDSVRERVFAHWDAVDAYEQTKDHRADGEDFFFVDGP
12634|gene|hma   -----------MERFAAVDDQYDPDAVEDGVFEYWDDVDAYEQTKAHRADGEDYFFVDGP
3050|gene|hhi    -----------MERFAAVDDQYNPDAVEDGVFEYWDDVDAYEQTKAHRADGEDYFFVDGP
                 : : *** * :  : :*: :**: :  .**  :******

887|gene|hla    PYTSGQMHLGTAWNKTLKDAIIRHKRMTGHRVTDRPGYDMHGLPIEVKVEEELGFENKRD
2671|gene|hwa    PYTSGQMHLGTAWNKTLKDAIIRYKRMTGHHVTDRPGYDMHGLPIEVKVEEELGFETKRD
16810|gene|hbo   PYTSGQMHLGTAWNKTLKDAIIRYKRMTGHRVTDRPGYDMHGLPIEVKVEEELGFETKRD
2190|gene|nrc1   PYTSGAAHMGTTWNKTLKDAYIRYHRMQGYDVTDRPGYDMHGLPIETKVEEQLGFESKKD
610|gene|nph    PYTSGSAHMGTTWNKTLKDAYIRYHRMRGYNVTDRPGYDMHGLPIETKVEERLGFDNKKD
1825|gene|hut    PYTSGAAHMGTTWNKTLKDAYIRYLRMQGYDVTDRPGYDMHGLPIETKVEEKLGFENKKD
12634|gene|hma   PYTSGAAHMGTTWNKTLKDCYIRYLRMQGYNVTDRPGYDMHGLPIETKVEERLDFENKKD
3050|gene|hhi    PYTSGAAHMGTTWNKTLKDCYIRYLRMQGYNVTDRPGYDMHGLPIETKVEERLDFENKKD
          ***** *:**:*******. **: ** *: ***************.**** *.*:.*.*

887|gene|hla    IEEYGMESFIEKCKEFALRNRAAMDEDFQSIGVWMDWDDPYETIDPEYMEAAWWAFSNVA
2671|gene|hwa    IEEYGMESFIEECKRFAVDNRKAMDEDFQSIGVWMDWDNPYETLSPEYMEAAWWAFQQVD
16810|gene|hbo   IEEYGMESFIDECKSFAERNREAMDDDFQSIGVWMDWDDPYKTLSPEYMEAAWWAFDQVA
2190|gene|nrc1   IQEFGEEAFIEECKRFADDNLDGLQSDFQSFGVWMDWDNPYKTVDPSYMEAAWWAFSEVH
610|gene|nph    IEEFGEQNFIDECKSFAEEQLEGLQEDFKSFGVWMDWDDPYKTVDPEYMEAAWWGFSKAH
1825|gene|hut    IQEFGEENFIDECKDFAEQQLEGLQEDFKSFGVWMDWDDPYKTLSPEYMEAAWWGFEQAH
12634|gene|hma   IEQFGEENFIEECKDFAEEQLEGLQTDFQDFGVWMDWDDPYKTVNPEYMEAAWWGFQQAH
3050|gene|hhi    IEQFGEENFIEECKDFAEEQLEGLQTDFQDFGVWMDWDDPYKTVNPEYMEAAWWGFQQAH
          *:::* : **::** ** : .:: **:.:*******:**:*:.*.*******.*.:. 

887|gene|hla    DNGLVEQGKRSISQCPRCETGLANNEVEYEDVEDPSIYVKFPLAD---------------
2671|gene|hwa    DRGLVERGKRSVSYCPRCQTAIAANEVEYDEITSPSIYVRFPLSN---------------
16810|gene|hbo   DRGLVERGKRSVNYCPRCQTAIAANEVEYDEIDSPSIYVKFPLED---------------
2190|gene|nrc1   DNGLVERGQRSISQCPRCETAIANNEVEYEDVTDPSIYVRFDLDD---------------
610|gene|nph    DRDLVEQGQRSISQCPRCETAIANNEVEYDHVEDPSIYVKFPLAE---------------
1825|gene|hut    EKGLVEQGKRSISQCPRCETAIANNEVEYEDVSDPSIYVKFSLTD---------------
12634|gene|hma   ERDLVEQGQRSINQCPRCETGIANNEVEYHDVGKPSIYVKFPLAE---------------
3050|gene|hhi    ERGLVEQGQRSINQCPRCETGIANNEVEYHDVGKPSIYVKFPLADREGERSETSERASGE
          :..***.*:**:. ****:*.:* ***** : .*****.* * :        

887|gene|hla    ---REGSLVIWTTTPWTIPANTFVAVDEDLTYNAVRAER-DGESELIYVAADCVEDVLQE
2671|gene|hwa    ---KEGSLVIWTTTPWTIPANTFVAVDKDLTYQAVRAEQ-GDDSEVLYIAESCVEDVLKQ
16810|gene|hbo   ---REGSLVIWTTTPWTIPANTFVAVDGEMTYQAVRAEK-GGESEVLYLAEPCVEDVLKK
2190|gene|nrc1   ---REGSLVVWTTTPWTIPANQFVAVDEDGDYQQVRATTPDGETDVLYVASECVEDVLSA
610|gene|nph    ---REGHLVIWTTTPWTVPANTFVAVDEEMTYQAIEVDT-GDGTETLYVGEPCVEDVVDH
1825|gene|hut    ---REGSLVIWTTTPWTIPANTFVAVEEDLTYQGVEATK-DGETEVLWIAESCIEDVLSK
12634|gene|hma   ---QDGSLVIWTTTPWTIVANTFVAADGDLEYVGVDAEK-DGDTERLYLAEACVEDVLKA
3050|gene|hhi    TASREGSLVIWTTTPWTIVANTFVAVDGDLDYVGVDAEK-DGDTERLYVAEACVEDVLKA
            .:* **:*******: ** ***.: : * : .  .. :: :::. *:***:. 

887|gene|hla    GRYEEYEVEAELSGAELVGWAYDHPLADHVAEYP-NFEGAGQVYAADYVEADRTGLVHSA
2671|gene|hwa    GRYDDYTVVEEYSGDELTGWEYDHPLADQVQTYA-DFAGAGEVYTAEYVEADRTGLVHSA
16810|gene|hbo   GRYEDYEVVEELSGEEMVGWEYDNPLAGHLNEYA-DFEGAGEVYTAEYVEADRTGLVHSA
2190|gene|nrc1   GGYSDHEIVADHSGSDLIGWSYTPPLADAVPANPTDADGTHEVYHGDWVEADRTGLVHSA
610|gene|nph    GGYEDYEVVGEHEGSDLVGWRYEHPLREEVPEAP-AFEGALEVYGADYVEADRTGLVHSA
1825|gene|hut    GRYDDYEIVDEATGEEMVGWEYEHPLREEVPDAP-EGKDALQVYTADYVEADRTGLVHSA
12634|gene|hma   GRYDDYEVVEELSGEEMVGWAYEHPLAEEVPDHA-QGEGSGQVYTADYVEADRTGLVHSA
3050|gene|hhi    GRYDDYEVVEELSGEEMVGWAYEHPLAEEVPDHA-QGEGSGQVYTADYVEADRTGLVHSA
          * *.:: : : * :: ** * **  :  .  .: :** .::************

887|gene|hla    PGHGEEDFHRGSELGLDIYCPVGPNGEFTEAAGEYAGEFVRDANDDIVDDLVADGHMLAH
2671|gene|hwa    PGHGQEDFARGQELDLETFVPVDGRGEFTEAAGQYTGTFVRDANDEIINDLDEEGVLLSS
16810|gene|hbo   PGHGQEDFARGQDLGLDVFVPVDGRGEFTEQAGDYAGTFVRDANPDIIEDLEADGSLLHS
2190|gene|nrc1   PGHGEEDFERGAELDLPVFCPVGEDGVYTDAGGKYAGAFVRDANDDIIADLEARDAMLAS
610|gene|nph    PGHGEVDFERGQELGLSVFCPVGPDGVYEDAAGDYAGQFVKDADAAIMDDLEAKGLLLSR
1825|gene|hut    PGHGEEDFERGQELGLDVFCPVGGDGVYDDTAGKYAGEFVKDADAAIMDDLDANGNLLSR
12634|gene|hma   PGHGEEDFERGQELDLEIFCPVGSDGVYTDDAGKYAGTFVRDANDEVIDDLDENGVLLSS
3050|gene|hhi    PGHGEEDFERGQELDLEIFCPVGSDGVYTDDAGKYAGTFVRDANDEVIDDLDENGVLLSS
          ****: ** ** :*.* : **. * : : .*.*:* **.**: :: **  . :* 

887|gene|hla    GT-VNHSYGHCWRCDTGIIQLVTDQWFISITDVKEDLLDNMEQSEWHPQWARDNRFRDFI
2671|gene|hwa    GT-HEHRYGHCWRCDTDIIFLATDQWFITVTDIKDELLDNINDSEWYPQWARDNRFRDFV
16810|gene|hbo   GE-HSHRYGHCWRCDTDIIFLATDQWFITVTDVKDELLDNIEDSEWHPQWARDNRFRDFV
2190|gene|nrc1   QT-VEHSYGHCWRCDTGIIQIVTDQWFITITDVKDELLANMDTSEWHPEWARDNRFRDFV
610|gene|nph    GT-VNHDYGHCWRCDTPIIQMVTDQWFITVTDIKDELLANMEESEWFPQEARDNRFRSFI
1825|gene|hut    DT-THHSYGHCWRCDTGIIQIVTDQWFITVTDIKDEMLDNIADSEWHPDWARDNRFQDFV
12634|gene|hma   EPGHTVREGQCWRCDTDIVRIVTDQWFITVTDIKDELLANIEDSEWYPQWARDNRFRDFV
3050|gene|hhi    ESGHTVREGQCWRCDTDIVRIVTDQWFITVTDIKDELLANIEDSEWYPQWARDNRFRDFV
              *:****** *: :.******::**:*:::* *: ***.*: ******..*:

887|gene|hla    EDAPDWNVSRQRYWGIPIPIWVPED-AEAGNL--DDDMIVIGTREELGERVEEDIDPKTI
2671|gene|hwa    ADAPDWNVSRQRYWGIPLPIWESVDDADTGDNSTSDDWIVIGTREELAERADQDVNPAEI
16810|gene|hbo   ADAPDWNISRQRYWGIPLPIWESED---------GEDFIVVGTREELAERADQDVDPGEL
2190|gene|nrc1   ENAPDWNVSRQRYWGIPVPIWTPED--WSGD---AEDVLVVGTREELAALADQDVDPASV
610|gene|nph    EESPDWNVSRQRYWGIPIPIWTPDD--WSGD---VEEAIVVSTREELAERVDQDIDPESV
1825|gene|hut    EEAPDWNVSRQRYWGIPIPIWTAED--WDGS---MDDAIVIGDREELAERVDQDIEPDAV
12634|gene|hma   EDAPDWNVSRQRYWGIPIPIWLPED--WSGD---MDDAIVVGDREELAERVDQDIDPENV
3050|gene|hhi    EDAPDWNVSRQRYWGIPIPIWLPED--WSGD---MDDAIVVGDREELAERVDQDIDPENV
           ::****:*********:*** . *     :: :*:. ****. .::*::* :

887|gene|hla    DLHRPAVDDLTVVEDGTTYRRVEDVFDVWLDSSVASWGTLGYPSDETAHDELWPADFIVE
2671|gene|hwa    DLHRPAVDPLTITENGSRYERVPDVFDVWIDSSVASWGTIDYPGETDAYDELWPADFIVE
16810|gene|hbo   DLHRPSVDPLTITEDGTTYERVPDVFDVWIDSSVATWGTLDYPGNETDFEELWPADLIVE
2190|gene|nrc1   DLHKPTVDDITITEDGTEYTRVPDVFDVWLDSSVASWGTLNYPEQEDDFDELWPADLIME
610|gene|nph    DLHKDTVDDLTITADGTTYTRVPDVFDVWLDSSVASWGTLGYPGNEDDFEELWPADLIME
1825|gene|hut    DLHKGTVDDLTITEDGRTYERVPDVFDVWLDSSVASWGTLDYPEQTEDFEELWPADLIME
12634|gene|hma   DLHKGTVDDLTITEDSTTYTRVGDVFDVWLDSSVATWGTVNYPEQTEDFEELWPADLIME
3050|gene|hhi    DLHKGTVDDLTITEDGTTYTRVGDVFDVWLDSSVATWGTVDYPEQTEDFEELWPADLIME
          ***. :** :*:. :. * ** ******:*****:***:.** :  .:******:*:*

887|gene|hla    AHDQTRGWFWSQLGMGTAAVGEIPYEEVLMHGFANDENGRKMSKSVGNIVTPEEAIERAG
2671|gene|hwa    AHDQTRGWFWSQLGMGTAATGQVPYEEVMMHGFANDENGRKMSKSRGNIVTPEEAIDRAG
16810|gene|hbo   AHDQTRGWFWSQLGMGTAARGEIPYEEVLMHGFANDENGRKMSKSLGNIVTPEEAIDRAG
2190|gene|nrc1   AHDQTRGWFWSQLGMGTAALGDVPYEEVLMHGYANMPDGRGMSKSKGITIEPNEVIDEYG
610|gene|nph    AHDQTRGWFWSQLGMGSAALGEAPYETVLMHGWALAEDGRKMSKSIGNIVAPQEAIDRHG
1825|gene|hut    AHDQTRGWFWSQLGMGTAAVGEIPYDEVLMHGYAMMPDGRGMSKSKGITVEPQEAIAEGG
12634|gene|hma   AHDQTRGWFWSQLGMSTAATGEIPYKQVLMHGYANMPDGRGMSKSKGVLIDPHEVIEKHG
3050|gene|hhi    AHDQTRGWFWSQLGMSTAATGEIPYKQVLMHGYANMPDGRGMSKSKGVLIDPHEVIEKHG
          ***************.:** *: **. *:***:*  :** **** * : * *.*  *

887|gene|hla    RDPLRTYLLSHDQQGVDLAFEWDGLGELQGKLNILWNVFRFPLEYMDLDGYDPAEAD---
2671|gene|hwa    RDPLRAYLLSHDQQGVDLSFEWDGLGEMQSTLNIFWNVFRFPLPYMDLDGYDPATAD---
16810|gene|hbo   RDPLRAYLLSHDQQGVDLSFDWDGLADTQSALNIFWNVFRFPLPYMELDGYDPANPD---
2190|gene|nrc1   ADPMRMFLLSVTPQGDDMSFSWDETENMQRDLNILWNVFRFPRPYMALDDFDANVPAAFG
610|gene|nph    ADPMRLFLLTQNPQGDDMRFSWDEMENRQRDLNILWNVFRFPLPYMRLDDFDPDAVA---
1825|gene|hut    ADPMRAFLLSQNPQGEDMRFSWDGMDSMQRNLNILWNVFRFPLPYMRMDDFSPDETT---
12634|gene|hma   RDPMRLFLLSVTAQGEDMNFSWEETAEMQRRLNILWNVARFPLPYMRADDFDPEETT---
3050|gene|hhi    RDPMRLFLLSVTAQGEDMNFSWEETAEMQRRLNILWNVARFPLPYMRADDFNPEETT---
           **:* :**:  ** *: *.*:  . * ***:*** *** ** *.:..    

887|gene|hla    -------LDD--GELELVDEWVLSRLQSVETEVTEAWADYRVSDAVNAVIEFVTQDVSRF
2671|gene|hwa    -------LSE--GSMNIVDEWVLSRLQSVKATTRAAWEEYEIDTAVNTILEFITDDVSRF
16810|gene|hbo   -------LSA--GELSVVDEWVLSRLQTVKADVADAWDDYEVHDALNAILDFVTEDVSRF
2190|gene|nrc1   GDDAGVGIAD--ADLETVDEWLLSRLQHVKADATAHWEDFEQHRALDAVLEFVVEDLSRY
610|gene|nph    -------LDE--AALETVDEWVLSRLSTVTAEMTDHWENFRQDKALDELLAFIVEDVSRF
1825|gene|hut    -------VED--VELEQIDEWVLSRLQTVESEMGEHFEDRRQDRAIQGLMDFVVEDVSRF
12634|gene|hma   -------VEDLRDDLELVDEWVLSRLQSVTEAMTDSMDDFENDKAVDELLEFVVEDVSRF
3050|gene|hhi    -------VEDVREDLELVDEWVLSRLQTVTEAMTDSMDDFENDKAVDELLEFVVEDVSRF
              :   :. :***:****. *     :   *:: :: *:.:*:**:

887|gene|hla    YVKAVRDRMWEEADSASKRGAYATLATALDETTRLLAPIAPYMTERMYQTLDGEA--TTV
2671|gene|hwa    YIKAIRERMWADEDSASKRGAYATLSTVLDETIRLLAPIAPYLTEQMYQHLNGSE--TTV
16810|gene|hbo   YVKAIRERMWEEEDSESKRGAYATLATVLNETVQLIAPFTPYVAERMYQHLDGSE--TTV
2190|gene|nrc1   YVQVVRERMWEDDASASKTAAYATMQRVLLEVVALLAPYAPFVTEELYSHLTGDRGYDTV
610|gene|nph    YIQVVRERMWEEETSESKLAAYATLHHVLVETTKLLAPYAPFVAEEIYGTLTGDGGHETV
1825|gene|hut    YVQAVRDRVWAEGEDGSKTAAYATLYRVLEETVALLAPFTPFIADEIYQYLTGDAGYDTV
12634|gene|hma   YIQVVRERMWEEEDSASKQAAYATLYRVLESVAALFAPFTPFVAEQVYGALTGDAGHPTV
3050|gene|hhi    YIQVVRERMWEEEDSASKQAAYATLYRVLESVAALFAPFTPFVAEQVYGALTGDSGHPTV
          *::.:*:*:* : . ** .****: .* .. *:** :*:::: :* * *.  **

887|gene|hla    HQLDYPEPDEDLHDPELERDVAVLRDVEEAAANARQQAGRKLRWPVPRVVVESDDENVIA
2671|gene|hwa    HALSYPSVDPEWQNETLESEMAVLRDVEEAAANARQQGGRKLRWPVPRVIVEAEDDSIAD
16810|gene|hbo   HALDYPTVDEAWRDEELERNMAVLRNVEEAAANARQQGERKLRWPVQRVVVASEDDEVAE
2190|gene|nrc1   HMADWPTVEESLRAPALEADVAVLRAAEEAGSHARQQAGRKLRWPVTRVVVDAAEDSVVD
610|gene|nph    HMADWPDPDERFRDPQLETDVDIVAAVEEAGSNARQQAERKLRWPVTRVVVAADDDRAAE
1825|gene|hut    HMCDWPEPDDTLRDVSLENEISVVRAVEEAGSNARQQAERKLRWPVKRVVVDVDDQEVGG
12634|gene|hma   HMCDWPEVDADLHDPALEREIEVVREVEEAGSNARQQAERKLRWPVTRVVVDVDSDDVAD
3050|gene|hhi    HMCDWPEVDADLHDPALEREIEVVREVEEAGSNARQQAERKLRWPVTRVVVDVDSDDVAD
          * .:* :  .  ** :: :: .***.::****. ******* **:*  .:  

887|gene|hla    AVERLSDLIADRVNAREVTVT---DAFDELVETAEPQMGAIGPAFGADAQKVMNAVQGA-
2671|gene|hwa    AVESLSGLLADRVNTEAIETV---TQFDELIERAQPEMSVIGPEFGADAQRVMDAIEGG-
16810|gene|hbo   AVEALSDLLADRVNTRTIEVV---ETFDELVEYADPQMGVIGPAFGGDAQKVMQAVKGV-
2190|gene|nrc1   ALDAHGDLLADRLNTRAIEVVEPGAAWDELAYSARADMSELGPAFGDDAGAVMNALNDAR
610|gene|nph    AVDRHRDLLRDRLNAREIELVEPGSDWEELSYTARADMSVLGPTFGDEAGEVMNAINAVS
1825|gene|hut    SIELQAELLADRLNAREIEVVAPDEAWGELTYSAEADMSKLGPAFGDEAGAIMNALNDAS
12634|gene|hma   AVRAQEAIIADRLNARAVEVVGADDEWGELQYSAEADMSELGPAFGDDAGRVMNALNEAR
3050|gene|hhi    AVRAQEAIIADRLNARAVEVVGADDEWGELQYSAEADMSELGPAFGDDAGRVMNALNEAR
          ::   :: **:*: : .   : **  * .:*. :** ** :* :*:*::  

887|gene|hla    ----TRAAVEGGEVTVDG-DPVDLADEMVEYVAEPPEHVSGADF------DGGAVYVDTS
2671|gene|hwa    ----SREILTEGV-TIDG-VQYEITDEMITFDAEPPAYISAADF------DGGTVYVDTS
16810|gene|hbo   ----PREEVESGV-EVDG-ETVELTDEMVEYRAEPPENVYDAEFAATDGTDGGVVYVDTS
2190|gene|nrc1   VTDRDIDALAEQVAADLGRDDIELTTEMVEFVEETPEHVAGAAFETETA--AGTVYVDTE
610|gene|nph    VTDTAVEALEAAVETELG-RDIELTDEMVSFNTETPEGVEGTAF-TVDGDDRGVVYVDTA
1825|gene|hut    VAKPSIEALESAVASELG-RGVDLTAEMVEFVRNTPDGVASTEFEALDG--GGVVYVDTT
12634|gene|hma   VTEQSLDTLEGTVREALG-EDVDLTEEMVEFRRETPEGVTGTEFTALDG--GGVVYVDTA
3050|gene|hhi    VAEQSLDTLEGTVREALG-EDVDLTEEMVAFRRETPEGVTGTEFAALDG--GGVVYVDTT
              :    *  ::: **: : :.* : : *    *.***** 

887|gene|hla    LTPEIESEGYARDVIRRIQEMRKELDLDVEARIRVGVTVDDDRVADFVDEHADLIAGEVR
2671|gene|hwa    LTESIEAEGYARDVIRRIQQMRKELALDVDTEIQTAVDVADDRVADLVAQQRDVVATETR
16810|gene|hbo   LTEEIEAEGYARDVIRRIQEMRKRLSLDVEEEIAVSLDVQDDRVADLVYRHEDLIAEEVR
2190|gene|nrc1   LNEDVESEGYAREVVRRVQEMRKEMDLAMDAEIRLDVLVFDERVGELVARHEPLITAETR
610|gene|nph    LTEDIESEGYAREVIRRVQEMRKDLDLDIEAEIRVDLDIADERVATLVDEHEGLIADEVR
1825|gene|hut    LTEDIESEGYAREVVRRVQEMRKDLDLAMDARITVEYDIADDRVAELVEEREDLIAEEVR
12634|gene|hma   LTEDIESEGYAREVIRRIQEMRKDLELDIEERIAVDLTIDDERVDSLVREHEALIKEEVR
3050|gene|hhi    LTEDIESEGYAREVIRRVQEMRKDLELDIEERIVVDLAIDDERVDSLVREHEALIKEEVR
          *. .:*:*****:*:**:*:*** : * :: *   : *:** :* . :: *.*

887|gene|hla    ADAWIDDPSDAADAEGGLVEEWEVEGVAVTIGIEPVA-------------
2671|gene|hwa    TNAFVDNIDRASENGQALIEEWDVEGVTVTIGVAPLKAQLSDQS------
16810|gene|hbo   ATTL-----NSDGEDADLTEEWDIEGVTVVISIAQTA-------------
2190|gene|nrc1   AREL-------GEVEDGHREEWDVEGTTMILEVEAV--------------
610|gene|nph    AAEF-------ADLNAGHERVWDVESTDITITIDPVSER-----------
1825|gene|hut    ADAF-------GSVGDGHRKTWEIEGVAAEIAVEEV--------------
12634|gene|hma   ADEL-------DGVEDGHRKTWEVEGTDMEIAIAPCEADQREASEQASGD
3050|gene|hhi    ADEL-------GGVEDGHRKTWDVEGIEMEIAIAPVAAAEASD-------
          :          *::*.  : :