HOG Organism Gene ID Name Annotation
aHOG2615 hbo HBOR22600 Hbor_22600 ABC-type dipeptide/oligopeptide/nickel transport system, permease component
aHOG2615 hbo HBOR30070 Hbor_30070 ABC-type dipeptide/oligopeptide/nickel transport system, permease component
aHOG2615 hla HLAC0676 Hlac_676 binding-protein-dependent transport systems inner membrane component
aHOG2615 nrc1 VNG2361 appC oligopeptide transport permease protein
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


676|gene|hla    MATQKPE--RFDQVDWNNISRSRWFDLSINSIGMLATAVPLLLVALSDWQILDERTPTLE
22600|gene|hbo   MAAEDYQD-RFEDIDWDDLQRSGFDSLTVQSGGYLVSMGILAVLLAYDYFL--AQGPTIT
30070|gene|hbo   MATENNDI-SFEDIDWDAQSTSTF-SLSKQGIAEAGCYLLIVALFAYDYAVIENAHPLI-
2361|gene|nrc1   MAAEDADTATFEDIDWDAQGISTL-GVSRAGLAELLSYLGLIVAFVYDYTW--NTGPLV-
          **::. :  *:::**:  *  .:: . .    :   *:    * : 

676|gene|hla    PIGLEWDIGTVDYLFIFTLLLFAFYIVLPLFQNPRRTKYYWREFKRNRPAVVSLGWLAIV
22600|gene|hbo   -TPFQWDVSQLDWLLIATLVTVAFYAVYPLYDNPRMTRRYWREFSKNRAAVISGVFLTLI
30070|gene|hbo   ---WNWDVLSVEWLFAATFVALLFHIVLPLYKNERMRQFYWRRFKKNRIAVIALVYLAVV
2361|gene|nrc1   ---FRWDVLSVEWLFIGTLIAIVFHAVIPLSQKPRLRAFYWRRFKKNQVAVVALGWLAVM
             **: :::*: *:: . *: * ** .: *  *** *..*. **:: :*:::

676|gene|hla    FVGGIVGPFFISAPEQSILTGYQPPVFLSIDQSYVSTCVGEIATGQCH-GTWQHPLGTTA
22600|gene|hbo   FGLGLVGPMFVSKPELNVLAQYQPPVFFSVPESTVGSCMGPVVDGMCQ-GTWQYPLGTTG
30070|gene|hbo   FVIGILGPLVVDPPQVRFTNRILPPV-----------GVTAVVDGVAKTGTWQYPLGTSA
2361|gene|nrc1   FVVGVLGPLLIDPPTTQFTNQSVPPV-----------GMSTTVGGVVKTGTWQYPLGTSA
          * *::**:.:. *  .   ***      :  . * : ****:****:.

676|gene|hla    GGKDIFAGIVHGMTISMQIGFITTTIVASIGITFGTVSAYAG----GWADELMMRFVDIV
22600|gene|hbo   QGKGIMKSVVYGMRVSLEVGLITPLIIILIGTAVGTIAAYSG----GLMDELLMRYVDIQ
30070|gene|hbo   EGRGILALVVYGMRVSMEVGLVSTIIAVFIGSLVGSVAALATATDIGWMDEVLMRYTDIQ
2361|gene|nrc1   KGQGILTLVVYGMRVSMEVGLIATIFSVIIGSAVGAVAAFATSVGRGRIDELLMRYVDVQ
           *..*: :*:** :*:::*:::. :  ** .*:::* :   * **::**:.*: 

676|gene|hla    LSFPTLLMFLLILYIYGAGLGMFILVFAAFAWGGTARYVRSKSLSISEEEFIKANRISGA
22600|gene|hbo   LTFPTFFLYLLLLYLYGGTLFLLIVIFGLTSWGSTARLVRSEALQRREEEYIQAAQSAGA
30070|gene|hbo   SVFPVFILLLLLVYLFGAELWMIIALYGFFGWEGIARTVRGEALQRSSEAYIKAARASGA
2361|gene|nrc1   SVFPDFMLLLLLTYLFGSELWMIILLFGFFSWEGIARTVRGEALQRASEEYITAAEASGA
           ** ::: **: *::*. * ::* ::. .* . ** **.::*. .* :* *  :**

676|gene|hla    STYRVVRRHVVPNAASSIITQLTLLIPGFLLAEAQLAFLGLGDSTIPSWGQLISAGRSDL
22600|gene|hbo   SEFWVIRKHLVPNVSNTVITNASLLIPSLILFEAAFSFLGLGDPTIPSWGQVIAAGRSDI
30070|gene|hbo   NMLYIVRTHLIPNSANSVIISASVLIPGFILGEATLAFLGFSDPSTFSWGRTISAGQANI
2361|gene|nrc1   NMLYIVRQHLIPNSANSIIISATVGIPGFILGEASLAFLGFSDPTTYSWGRTIATGQVNL
          .  ::* *::** :.::* . :: **.::* ** ::***:.*.: ***. *::*. ::

676|gene|hla    SFAPWIVLVPGIVLFLTILAFNFLGDALLDALNPEAEAESA---
22600|gene|hbo   DTAWWISTIPGVFLFTTVLALNFVGDALRDALDPRSED------
30070|gene|hbo   EQAWWISTIPGLFLFFTVLSFYYVGEAMRDAMDPRQEIEGGGGL
2361|gene|nrc1   ASAWWIATIPGVFLFLTVLSFYYVGESLRDAMDPRQEVDGGGGL
           * ** :**:.** *:*:: ::*::: **::* *