HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0251COG0137KOG1706arCOG00112Argininosuccinate synthaseargininosuccinate synthetase

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0251 nrc1 VNG2437 argG argininosuccinate synthetase
cHOG0251 hmu HMUK0769 Hmuk_0769 argininosuccinate synthase( EC:6.3.4.5 )
cHOG0251 hma RRNAC2683 argG argininosuccinate synthase
cHOG0251 hwa HQ3711A argG argininosuccinate synthase
cHOG0251 hla HLAC2619 Hlac_2619 argininosuccinate synthase
cHOG0251 hla HLAC2757b Hlac_2757 hypothetical protein
cHOG0251 hbo HBOR01700 Hbor_01700 argininosuccinate synthase( EC:6.3.4.5 )
cHOG0251 hut HUTA1505 Huta_1505 argininosuccinate synthase
cHOG0251 hvo HVO_0049 HVO_0049 argG argininosuccinate synthase
cHOG0251 nph NP5252A argG argininosuccinate synthase
cHOG0251 hhi 3086 argG argininosuccinate synthase
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


2757|hp|hla     --------------------------------------------MPYYSF----------
2619|gene|hla    ------MATVALAFSGGLDTTVCVPLLKEEYGYDEVIGVNVDVGQPTEEFDEAEETADAL
2437|gene|nrc1   ----MPSGTVALAFSGGLDTTVCVPLLKEEYGYDDVIGVTVDVGQPDAEFAAARETAAAL
1505|gene|hut    MTQQDGNGTVALAFSGGLDTTVCVPLLKEEYGYDDVIGVTVDVGQPDYEFDEAEETAEAL
12683|gene|hma   --MPEGNGTVALAFSGGLDTTVCVSLLKEEYGYDEVIGVTVDVGQPDYEFEEAEETAEAL
3086|gene|hhi    --MPEGNGTVALAFSGGLDTTVCVSLLKEEYGYDEVIGVTVDVGQPDYEFEEAEETAEAL
5252|gene|nph    ---MSDKNRVALAFSGGLDTTVCVPLLEEEYGYDEVIGVTVDVGQPEAEFKEAEETAEAL
3711|gene|hwa    ------MTRVALAFSGGLDTTVCVSLLKEEYGYDEVIGVTVDVGQPATEFEEAQATADAH
1700|gene|hbo    ------MTSVALAFSGGLDTTVCVSLLQEEYGYDEVVGVTVDVGQPESEFEEAKETADAH
                                 * .*     

2757|hp|hla     ------MESDPLFREVQRFRQPWIWALLGGIALLMLVLGPILWGGLAIVV---GIAGLIY
2619|gene|hla    GLDLHVVDAKEEFADL-CYDAVKTNATYQGYPLGTALARPVIAEAILGVAEEQGCDAIAH
2437|gene|nrc1   GVEHHVVDATAEFAAL-CFDAVRANATYQGYPLGTALARPVIADAILSVAEAEGCAALAH
1505|gene|hut    GLDHYVVDAREAFADL-CLQAVEANADYQGYPLGTALARPVIAEGIADVAREQGCSALAH
12683|gene|hma   GVEQHVVDATEEFADL-CMEAVKANADYQGYPLGTALARPVIAKAILSVAEDEGCSAVAH
3086|gene|hhi    GVEQYVVDATEEFADL-CMEAVKANADYQGYPLGTALARPVIAKAILSVAEEEGCSAVAH
5252|gene|nph    DLEHHVVDAKPEFAEL-CFDAVRANASYQGYPLGTALARPVIAEAILEVAKEEGCSGVAH
3711|gene|hwa    GIDLHVVDATAEFVDL-CFDSVRANATYQGYPLGTALARPIIAESIVSVAKAENCDALAH
1700|gene|hbo    GLDIHVVDAKDEFAEL-CFDSVRANATYQGYPLGTALARPVIAEAILEVAQEEGCDALAH
             :::  * :    .*  * .*  : *:: .: *.  . .: :

2757|hp|hla     S--------LRLQTEVRTDGI----------YFRMWPLH----------------WSFRQ
2619|gene|hla    GCTGKGNDQLRFEAVWRGSDLEVIAPVRELGLTREWEIDYAAEKDLPVEAGDGGVWSIDE
2437|gene|nrc1   GCTGKGNDQLRFEAVWRASDHDVCAPVRELGLTREWEIEYAAERDLPVEAGNEGEWSIDT
1505|gene|hut    GCTGKGNDQLRFEAVWRDTDMDVIAPIRELGLTREWENEYAEEKGLPVEGGAGGRYSIDT
12683|gene|hma   GCTGKGNDQLRFESVWRDSDLDVIAPVRELGLTREWENEYAAEKGLPVEGGDGGRYSIDT
3086|gene|hhi    GCTGKGNDQLRFEAVWRDSDLDVIAPVRELGLTREWENEYAAEKGLPVEGGDGGRYSIDT
5252|gene|nph    GSTGKGNDQLRFEAVWRDSDLEVIAPVRELGLTRTFEQEYAEERGLPIEGGDEGKYSIDT
3711|gene|hwa    GCTGKGNDQLRFEAVWRNSDLTVIAPIRELELTREWEQEYAAEHNLPVQAGNDGVWSIDT
1700|gene|hbo    GCTGKGNDQLRFEAVWRASDLDVIAPVREMGLTREWEKQYADEKNLPVQAGNDGVWSIDT
          .    **::: * .       * :          :*: 

2757|hp|hla     IPWS---ETEHYEAKQYSPIREFGGW----------------------------------
2619|gene|hla    NIWSRAVEGGKLEDPSYEPPEDIYEWTAGPE--GET-TIEVTFEEGVPVAIDGEAMDPVP
2437|gene|nrc1   NLWSRSVEGGHLEEPDYQPPADIYAWTDAPS--GETGTVDITFEAGVPVAVDGTAMEPVA
1505|gene|hut    NLWSRSIEGSELEDPATIPEDDIYLWTENPS-GKEAELVEITFEDGTAVAVDGEELGSVE
12683|gene|hma   NLWSRSIEGSELEDPSTIPADDIYKWTDNPS-DKDAELVEVEFEDGVPVAVDGEELGGVE
3086|gene|hhi    NLWSRSIEGSELEDPSTIPSDDIYKWTDNPS-DKDAELVEVAFEEGVPVAVDGEELDGVK
5252|gene|nph    NLWSRSIEGSELEEPGYVPPEDIYEWTTAPT--AETLEVEVGFEDGYPVSLDGEKLEPVE
3711|gene|hwa    NLWSRSIEGGKLEDPNYTPPEDVYEWTADPATTTETELITIGFESGYPVSINDNAHDPVE
1700|gene|hbo    NLWSRSVEGGDLEKPGHVPSEDIYEWTEQPG--SETECIEITFEEGYPVALDGEEMEPVE
           **  *  *   * :. *                 

2757|hp|hla     ------------GIR---------------------------------------------
2619|gene|hla    LIQYLNKYAGGYGIGRTDVMEDRMLGLKVRENYEHPAATVLLTAHQALEDLVLTKNERSF
2437|gene|nrc1   LIEALNDRAGSYGVGRTDMLEDRMLGLKVRENYEHPAATTLLAAHKALEGLVLTKAERDF
1505|gene|hut    LIEELNERAGAHGIGRTDMMEDRMLGLKVRENYEHPAATVLLTAHEALEGLVLTAEERQF
12683|gene|hma   LIEQLNKQAGAHGIGRTDMMEDRMLGLKVRENYEHPAATVLLTAHEALEGLVLTQEERQF
3086|gene|hhi    LIEQLNEQAGAHGIGRTDMMEDRMLGLKVRENYEHPAATVLLTAHEALEGLVLTQEERQF
5252|gene|nph    LIETLNDLAGDYGVGRTDIMEDRMLGLKVRENYEHPAATVLLNAHQALEDLVLTKEERAF
3711|gene|hwa    LVETLNEVAGEHGVGRTDMMEDRMLGLKVRENYEHPAATTLLNAHKALEGLVLTKDERDF
1700|gene|hbo    LIETLNELAGQYGVGRTDMMEDRMLGLKVRENYEHPAATTLLNAHESLEGLVLTKDERDF
                *:                       

2757|hp|hla     -------WAP-------------------GKIAYNVSGNQGVWIEQTNGRSILLGSQHA-
2619|gene|hla    KKGIEQEWSEKAYQGLVFAPVVDALDAFVDETQDVVTGTATVKVSGGNCRVVARDSEYAV
2437|gene|nrc1   TAAVSQQWAQKAYEGVVEHPLMDALNGYLDETQSAVSGTVTIAFEGGRARPIARESEHAV
1505|gene|hut    KTTIDQRWSEKAYEGLIDAPLMKDLEGFIDETQTRVTGTVTVKLEGGHTRAVSRESDYAV
12683|gene|hma   KAQVDQEWSQKAYQGLVDAPLTGALEAFIDDTNERVTGTVTVKLEGGHCRPVSRESDYAV
3086|gene|hhi    KAQVDQEWSQKAYQGLVDAPLTGALEAFIDDTNERVTGTVTVKLEGGHCRPVSRESDYAV
5252|gene|nph    KKQVDHEWSEKGYQGLVNAPLVDALEGFIDETQDRVTGTVTIRFEGGQARPVGRESPYAV
3711|gene|hwa    KRHIDSEWAQKGYEGLVDHPLMDALEGFIDATQQRVTGTVTIKFEGGQARPVGRESAAAA
1700|gene|hbo    KTTVDNEWAQKGYEGLVEAPLMAALDGFIEQTQTKVTGTVTIKFEGGQARPVGRESEYAA
              *:             *:*. : .. . * :  * * 

2757|hp|hla     --------------------------------EEFSSAIDEATQ----------------
2619|gene|hla    YSEEMASFNTEDV-AGIAQEDATGVAKYHGLQERLANDVKAGVEKPELATDGSGAADEID
2437|gene|nrc1   YSADAASFNTETV-AGIEQADATGVAKYHGFQSRLANAAFDGNK----------------
1505|gene|hut    YSESAASFNEEDVTGGITQDDATGVAKYHGFQSRLAKRVTESLDEE--------------
12683|gene|hma   YSESAASFNEEDVSGGITQQDATGVAKYHGFQSRLANKILDDAKKGAAVTDGSGDH--AA
3086|gene|hhi    YSESAASFNEEDVSGGITQQDATGVAKYHGFQSRLANKILDDAKKGAAVTDGSGDQSDAA
5252|gene|nph    YSAEAASFNTEDVTGGIEQSDATGVAKYHGFQERLANRVIDAADEE--------------
3711|gene|hwa    YSADAASFNTSSI-GEITQQDATGIAKYHGYQGRIANAATETDTK---------------
1700|gene|hbo    YSESAASFNTETV-DGITQEDATGVAKYHGFQTRIANAAFESAQKEAPELATDGGVSNDG
                           ::.            

2757|hp|hla     ------
2619|gene|hla    DEN---
2437|gene|nrc1   ------
1505|gene|hut    ------
12683|gene|hma   SEDTEE
3086|gene|hhi    TEDTEE
5252|gene|nph    ------
3711|gene|hwa    ------
1700|gene|hbo    Q-----