HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0024COG1233arCOG01521Phytoene dehydrogenase and related proteinsphytoene dehydrogenase

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0024 nrc1 VNG1684 crtI1 phytoene dehydrogenase
cHOG0024 nrc1 VNG1755 crtI2 phytoene dehydrogenase
cHOG0024 hmu HMUK1684 Hmuk_1684 phytoene desaturase( EC:1.14.99.- )
cHOG0024 hmu HMUK1360 Hmuk_1360 phytoene desaturase( EC:1.14.99.- )
cHOG0024 hma RRNAC0321 crtI2 phytoene dehydrogenase
cHOG0024 hma RRNAC1902 crtI1 phytoene dehydrogenase
cHOG0024 hwa HQ1794A crtI phytoene dehydrogenase (phytoene desaturase)
cHOG0024 hwa HQ2863A crtI phytoene dehydrogenase (phytoene desaturase)
cHOG0024 hla HLAC1897 Hlac_1897 phytoene desaturase
cHOG0024 hbo HBOR10650 Hbor_10650 phytoene desaturase( EC:1.14.99.- )
cHOG0024 hut HUTA2373 Huta_2373 phytoene desaturase
cHOG0024 hut HUTA0318 Huta_0318 phytoene desaturase
cHOG0024 hvo HVO_2528 HVO_2528 crtI phytoene dehydrogenase
cHOG0024 nph NP0204A crtI_2 phytoene dehydrogenase 2 (phytoene desaturase)
cHOG0024 nph NP4764A crtI_1 phytoene dehydrogenase 1 (phytoene desaturase)
cHOG0024 hhi 2514 crtI3 phytoene dehydrogenase
cHOG0024 hhi 2415 crtI2 phytoene dehydrogenase
cHOG0024 hhi 1058 crtI1 phytoene dehydrogenase
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


2514|gene|hhi    --------------------MGTESA-DVAVIGGGVAGMSTAARLQADGYSTVVLEQHHS
1794|gene|hwa    --MSISPISPSASLEKHSMTHTLSET-STIVIGGGFSGLSTACYLADAGVDVTILERQDT
204|gene|nph    ---------MPATDTTQHARCPLDGQ-SATVVGGGFGGLAAACHLAADGAEVRLLEQHDR
318|gene|hut    --------------MTGNAAGSLAGR-SVDVIGGGIGGLSAAAFLADAGADVTVLEKQPR
1755|gene|nrc1   MPHQSQPGFLLPAIQHHSMQGSLPGERDVTVVGGGFGGLAAAAYLARAGASVTLLEQHDT
11902|gene|hma   ------------------MRDGLPRDLTVTVVGGGFGGLSAACYLANAGADVQLLERYDR
2415|gene|hhi    ------------------MRDGLPRDRTVTVVGGGFGGLSAACYLADAGADVRLLERHDR
2373|gene|hut    -------------------MTSSTDF-DVTIVGGGFGGLSAACHLADAGVDVTIVEKNEA
1684|gene|nrc1   -------------------MDELAGT-SVAVIGAGFGGLSTACYLADAGADVTVVEKTDQ
10321|gene|hma   -------------------MSDLSGE-DVTVVGGGIGGLSAACYLADADANVSLLEKNEQ
1058|gene|hhi    -------------------MSDLSGE-DVTVVGGGIGGLSAACYLADAGADVSLLEKNEQ
2863|gene|hwa    -------------MNTVSDLSDVDGS-SVVVIGGGFGGLSTACYLSDAGADVTVLEKNEQ
10650|gene|hbo   -------------MNAVSDLSVLDGT-SVVVVGGGFGGLSTACYLADAGATVTVLEKNEQ
4764|gene|nph    ---------------------MSSTR-SVVVVGSGFGGLSAACYLADAGLDVTVLEKNEQ
1897|gene|hla    -------------MDVAPDIDAVAGE-SVVVIGGGFGGLSTACYLADAGADVTLLEKNEQ
                        . ::*.*..*:::*. *  . . ::*.  

2514|gene|hhi    VGGCAGYYERAGFRFDVGATTLVDFVTGGVGGQLLSTVGFESPP---MERQDA-YDVWLP
1794|gene|hwa    LGGVAGRIERSGFQFDTGPSW---YLMPDVFERFFNELGYDPTEYYSLTRLDPNYRVFWK
204|gene|nph    LGGVAGRIETDGFRIDTGPSW---YLMPGAFERFFGHFDREPSAFYDLERLDPHYRVFWK
318|gene|hut    LGGAANLLETDGFRFDTGPSW---YLMPDVFERFFDQFDRVPEEYYTLQKLDPQYRVFFR
1755|gene|nrc1   VGGRAGVLERDGFRFDTGPSW---YLMPDVFERFFDHFDHDPHDFYELTRLDPQYRVFWT
11902|gene|hma   LGGHAGVLERDGFRFDTGPSW---YLMPDVFERFFKHFDREPADYYELERLDPQYRVFWK
2415|gene|hhi    LGGHAGVLERDGFRFDTGPSW---YLMPDVFERFFGHFDREPADYYELERLDPQYRVFWK
2373|gene|hut    VGGRASRLERDGFVFDMGPSW---YLMPEVFERFFEHFGHEPEDYYELERLDPHYRIFFK
1684|gene|nrc1   IGGRASTLERDGFRFDMGPSW---YLMPDVFEEFFASFDSHPSDYYGLTRLDPHYRIFFK
10321|gene|hma   LGGRASRLEVDGFRFDMGPSW---YLMPDVFERFFAYFGKEPRDYYDLQRLDPHYRVFFK
1058|gene|hhi    LGGRASRLEVDGFRFDMGPSW---YLMPDVFERFFAYFGKEPRDYYDLQRLDPHYRIFFK
2863|gene|hwa    LGGRASRLEVDGFKFDMGPSW---YLMPDVFERFFNYFDREPSEYYELTRLDPHYRIFFK
10650|gene|hbo   LGGRASRLERDGFRFDMGPSW---YLMPDVFEDFFGYFDRTPSDYYELTRLDPHYRIFFK
4764|gene|nph    LGGRASVLETEGFRFDMGPSW---YLMPDVFERFFDHFDREPGDFYKLERLDPHYRIFWK
1897|gene|hla    LGGRASRLEADGFRFDMGPSW---YLMPDVFERFFGHFGREPSEFYELERLDPHYRVFWK
          :** *. * ** :* *.:  ::  .  :: .. .   : . *. * :: 

2514|gene|hhi    -----DRTVTLYRDQTDWDAERRTKLGDDKRHLAFYDFIDDLSARLWR--LTRTDVKMPI
1794|gene|hwa    ------------------DGDTAILPADREGQRELFEQYESGAGAALDTYLEQAADAYEI
204|gene|nph    ------------------DGDRVDVPDDPEAVAELFERYEPGAGNAFRAYLDSAEHAYEV
318|gene|hut    DSEPVPGAGTPYDEDVDAPCDWVTVTPDRNQIKRIFAAYEAGGGEAFEEYLAEAEHTYDV
1755|gene|nrc1   ------------------DGDSATIEPNRRNAHELFESYEEGAGDALATYLDRAATNYDL
11902|gene|hma   ------------------DGDRVTMRPNRENAREVFESYEEGAGDALAEYLDRAEQNYDL
2415|gene|hhi    ------------------DGDRVTMRPNRENAREVFESYEEGAGDALAEYLDRAEQNYEL
2373|gene|hut    DNEAGSASERSSGQALQAGSDVVDISANRNENRELFESYEDGAGEAFDAYLTTSQRHYEM
1684|gene|nrc1   DNEGRRPGRDAPGLNVDTDGDTIDVTPDREQVKQVFDAYEPGAGDVLDDYLAQAKENYEV
10321|gene|hma   ------------------DGDQIDVTGDNDQMAQKFEEYEPGAGEAFRDYLATSERHYET
1058|gene|hhi    ------------------DGDRIDVTGDNAEMARKFEEYEPGAGEAFEDYLATSERHYET
2863|gene|hwa    ------------------DGDRVEMVPDREQNREVFESYEPGAGDRFDEYLAKSKKNYEV
10650|gene|hbo   ------------------DGDRVDMVPDLEQNRETFEAYEPGAGKQFEKYLQKAEKNYEV
4764|gene|nph    ------------------DGDTAAVTDDREEMRKLFEEYESGAGEALDSYLATSRDHYEF
1897|gene|hla    ------------------DGDKVDVLPDREANKALFEEYEPGAGEAFEAYLEESERTYEI
                    :   :    :  : ..   * :   

2514|gene|hhi    RSVGDLVRNARAVGLRDLPLARYLRWT-----MADAMRAHG--VYDDRPLRAVVSMLVED
1794|gene|hwa    -GMEEFVYKHRP-RFRDWVDPGLLRAA-RGITLVGSMDDHIASYFDSAKLRQLLEYTLV-
204|gene|nph    -GVDEFVYEDRS-RVRDCLDPRLLRAV-RGLTLLSSMDEYVADYFENPKLRQLVQYTLV-
318|gene|hut    -GMEHFVYEDRS-RFRDLLDRDVVAAG-PGLTMLGSMQGHVENYFDNPKLQQLLQYTLV-
1755|gene|nrc1   -AMNRVVYPDRT-AFRDYASTDMLPLA-SRLRLFGNMDDYVSRFFDHPKLRQLLEYTLV-
11902|gene|hma   -AMDRVVYEGRE-RLRDYVDPDLLPLA-PRARLFGSMDDYVSRYIDHPKLRQLLEYTLV-
2415|gene|hhi    -AMNRVVYEGRE-RLRDYVDTDLLPLA-PRARLFGSMDDYVGRYIDHPKLRQLLEYTLV-
2373|gene|hut    -SMENFVYEYRP-SWKDWIDPSLMKTGTLGLKLFQSMQGHVEDYFENEKLQQIVQYTLV-
1684|gene|nrc1   -GMEHFVKTDRP-RVRDWMDPKLAEYA-RGLTLLGSMQDHVEQYFDHPKLQQVMQYTLV-
10321|gene|hma   -AMNKFVYEDRS-ELRDWVDLDVMTAAPVGLQLIGTMQSHVEDYFEHPKLQQIMQYTLV-
1058|gene|hhi    -AMNKFVYEDRS-ELRDWIDLDVMTAAPVGLQLIGTMQSHVEDYFEHPKLQQIMQYTLV-
2863|gene|hwa    -GMEHFVYEDRA-ELSDYADWDVMKNA-RGLSLIGSMQDHVEQYFDHPKLQQIMQYTLV-
10650|gene|hbo   -GMEHFVYTDRT-KLSDFADWDVIKNA-RGLSLIGSMQDHVEKYFDHPKLQQIMQYTLV-
4764|gene|nph    -GMETFVYEDRP-RLRDWVALDVMRAAPVGLKLLGTMDDYVADYFDDPKLRQIMQYSLV-
1897|gene|hla    -GMEHFVYEDRP-RLRDYVDKDVLRYS-WGLSLLGKMQGHVEDYFDHPKLQQLMQYTLV-
           .: .*  *   *        :  * :   :  *. ::. : 

2514|gene|hhi    TVHATLDDAPLLNAVLGMTIRRTGLGRAT------GGMYGFWESFVDQYTDIGGRVETGR
1794|gene|hwa    FLGGSPYNTPALYSLMSHVDFNMGVYYPR------GGIASVVDSIATIAHELGVNIETNT
204|gene|nph    FLGGAPHNTPAIYTLMSHVDFNLGVYHPT------GGIASVVDGVAELARDLGVDIETGT
318|gene|hut    FLGGSPHNTPALYNLMSHVDYNMGVYYPE------GGMYSLVEGLAELGEELGVTYRTDV
1755|gene|nrc1   FLGGAPHNTPALYSIMSHVDLNGNVFYPE------GGIAGVVDALAELAVEQGATIETGV
11902|gene|hma   FLGGAPHNTPALYSIMSHVDLNMNVFYPE------GGIAGVVDGLGSLARELGVDIQTGT
2415|gene|hhi    FLGGAPHNTPALYSIMSHVDLNMNVFYPE------GGIAGVVDSLGSLARELGVDVQTGT
2373|gene|hut    FLGGSPSNTPAIYNMMSHADFNLGVYYPQPVDGGPGGIGAVVDAIVDLAEELGVTIETDT
1684|gene|nrc1   FLGGSPDTTPALYNLMSHVDFGLGVYYPE------GGMGGVVDGITALARELGVEFRTGH
10321|gene|hma   FLGGSPRTTPALYNMMSHVDFNLGVYYPD------GGVGAVVDGLVELGEELGVTYETDA
1058|gene|hhi    FLGGSPRTTPALYNMMSHVDFNLGVYYPD------GGVGAVVDGLVELGEELGVTYETDA
2863|gene|hwa    FLGGAPTNTPALYNLMSHVDFNMGVYYPE------NGVGGVVDGIVELADELGVTFHTNA
10650|gene|hbo   FLGGAPNNTPALYNLMSHVDFNMGVYYPD------GGLGGVVDGMVSLGEELGVEFRVES
4764|gene|nph    FLGGAPNNTPAIYNMMSHVDFNLGVYYPE------NGLRSVVDACVELGEELGVEYVTDA
1897|gene|hla    FLGGSPTNTPALYNLMSHVDYNMGVYYPE------GGIGAVVDGIVELGEDLGVEFVTDA
           : .:  :* : ::. .  .: .    .*: .. :.   : *  . 

2514|gene|hhi    TVTAVTG--SNSGFRVDSAAGP-VHADQVVSTV-PVPVTRSLAPTVVGDRLDDYCSMLQA
1794|gene|hwa    PVTGLSRAHSDTGVRVQTSADT-HIADRVVSTVPVAHTDRELLSDGVSDHDGSYWES-RT
204|gene|nph    PVSGLDP--ADNAITVSTDAGT-HRADTVVANAAPAHVDRDLLPDGVAEYGDDYWSD-RT
318|gene|hut    EVTDIQE--TITGLALQTTAGR-RRADRVVANAPPAHVERELLSPGKRDHDLDHWDD-QT
1755|gene|nrc1   GVNAISG--RRGEFTLATDDGT-RTTDLVVNNANPAYAERELLDTGGRDHAPDYWDD-QT
11902|gene|hma   EVQHIAG--EAGAFELTTEDGV-VASDVVVSNANPAYTEQHLLDPAARDHDPDHWDE-QT
2415|gene|hhi    EVQHIAG--EAGAFELTTKDGV-VGSDIVVSNANPAYTEQHLLDPAARDHDTEYWDD-QT
2373|gene|hut    EVTEITR--RKDGFLLETADGDQRRPDVVVANADYAHAEQDLMPAHERQYDAGYWDD-RT
1684|gene|nrc1   PVSAIKG--RRGGFKLDTEPGDAVLADVVVSDADYAHTEQALLPAQKRQYDADYWDA-RT
10321|gene|hma   EVNEISR--RKDGFLVETVHGDTTHPDEVVVNADYGHAERELLPDHERQYDDDYWDD-KT
1058|gene|hhi    EVDEISR--RKDGFLVETVHGDTTHPDEVVVNADYGHAERELLPDHERQYDDDYWDD-KT
2863|gene|hwa    PVSEIRG--REGAFVTRTETDAEFYSESVVSNADYRHTEMELLPPEKRQYDPDYWDS-RT
10650|gene|hbo   PVNEIRG--REEAFVTRTEDGREFYSDYVVSDADYRHTEMDLLPEGKRQYDEDYWQS-RT
4764|gene|nph    EVTEIVN--RKDGFTVESSAGD-FDADRVVSNADYAHTEQELLPEHERQYDAEYWDS-RT
1897|gene|hla    EVTAIEG--RRGGFALDTADGERYLTDLVVSDADYAHTEQELLPKHKRQYSDEYWES-RT
           * :    .  : .  .: ** .  .  *   :  : . .:

2514|gene|hhi    HEGSALVLFLGVPAAEVDSRERTHHQIL----------QAYDEP-LGNGNNMFVSVSAPG
1794|gene|hwa    YAPGAFLLYLGV---EGKLDSLEHHTLILPTDWQSHFESIFDDPTWPTDPSYYVNVPSQT
204|gene|nph    YAPSAFMLYLGV---EGDVEPLYHHTLVLPTDWDDHFRQIFETPAWPDDPAYYINVPSST
318|gene|hut    YAPSALLWYFGV---EGDVGPLEHHSLVFPDDWDPHFASIFEEPGWPDDPAYYLSVPSIT
1755|gene|nrc1   YAPSALMFYLGV---EGDVEPLAHHSLVLPPDWDGHFAQLFDDPGWPDDPAFYLSVASKT
11902|gene|hma   YAPSAFMLYLGV---EGDVDPLAHHSLVLPTDWDGHFEQIFDRPGWPDDPAYYLSVASKT
2415|gene|hhi    YAPSAFMLYLGV---EGDVEPLAHHSLVLPTDWDGHFEQIFDRPAWPDDPAYYLSVTSKT
2373|gene|hut    YAPSAFLLYLGV---EGEVPELEHHSLVFPTDWGEYFDDIFEDPAWPEDPSYYLCVPSKT
1684|gene|nrc1   YAPSAFLLYLGV---EGDVEPLAHHTLVLPSDWDTHFAQIFDDPAWPDDPAYYLCVPSKT
10321|gene|hma   YAPSAFLMYMGV---EGDVEPLKHHTLVLPTDWDPHFDDIFDEPAWPDDPAYYLCVPSKT
1058|gene|hhi    YAPSAFLMYMGV---EGDVEPLKHHTLVLPTDWDPHFDDIFDEPAWPDDPAYYLCVPSKT
2863|gene|hwa    YAPSAFLLYLGV---EGDVGDLAHHSLVLPTDWDDHFEQIFDDPAWPADPAYYLCVPSQT
10650|gene|hbo   YAPSAYLLYLGV---EGDVPELEHHTLVLPTDWDDHFEKIFDDPAWPDDPAYYLCVPSKT
4764|gene|nph    YSPSAFLLYLGV---EGDVEPLEHHTLVLPTDWDGHFEQIFDTPAWPDDPAYYLCVPSKT
1897|gene|hla    YAPSAFLLYLGV---EGDVPNLEHHTLVLPTGWNHHFEQIFDDPAWPDDPAYYLCAPSET
          : .* : ::**  * .   ** ::     . :: *  .  :: ..: 

2514|gene|hhi    DDVSAPAGHRAVMLSTHCAVEPWQGLDEAAYGEQKAAAREQLLAG-GRTVYPDLGTDPVV
1794|gene|hwa    DSTVAPDGHSTVVILVPIA----PGLDDSD--AIRERYREKVLTDLAVHTGIDLRDRIVV
204|gene|nph    DPTMAPDGHEAVVVLVPIA----PGLDDGP--AVRETFREQVLNDIATHTGVDLRDRIVL
318|gene|hut    DDGVAPEDHHAVVVLIPIA----AGLEDSD--ERRQEYRDWVLDDLATNIGVDLRDRIVT
1755|gene|nrc1   DDTVAPDGHEAVVILLPIA----PGLDDTP--EIRAQYRDRLLGTLAAQTGVDLRDRIVV
11902|gene|hma   DETVAPDGHHAIVVLVPIA----PGLDDGP--AIREEYRAFVLDDLAEQTGVDLRDRIVV
2415|gene|hhi    DETVAPDDHHAVVVLVPIA----PGLNDGP--DIRKEYREFVLDDLAKQTGVDLRDRIVV
2373|gene|hut    DDDVAPEGHTNLFALVPIA----TELDDPQ--ETRDRYRDKIIADIAENTGVELEDRIVV
1684|gene|nrc1   DDTVAPDGHSNLFALVPVA----PGLDDTP--AVRESYRDLVLDDIAENTGVDLRDRIVV
10321|gene|hma   DDTVAPDGHSNLFVLVPIA----PGLHDGD--EIREEYREKVLADIADNTGVDLRDRIVY
1058|gene|hhi    DDTVAPDGHSNLFVLVPIA----PGLHDGD--EIREEYREKVLADIADNTGVDLRDRIVY
2863|gene|hwa    DDDVAPDGHSNLFALVPIA----AGLDDSE--EHRQRYRNLILDDIAEHTGVDLRDRIVV
10650|gene|hbo   DDTVAPEGHSNLFVLVPIA----AGLDDTP--EQRERYRDLVLDDIAAHTGEDLRDRIVL
4764|gene|nph    DDSVAPEGHSNLFALVPVA----PGLDDDA--ETRAWYRDLVLDDIAENTGVDLHDRIVF
1897|gene|hla    DDTVAPEGHSNLFALVPIA----PGLEDTP--ELREEYRDLVLDDIAENTDTELRDRIVF
          *  ** .* :.   *   * :   .  * ::  .   :*  * 

2514|gene|hhi    SEVATPVTYEQFTKRPRGAVGGYKQTRANANQGAVPQN-IGIEGFYLAGDTTWPGLGTVA
1794|gene|hwa    EETACTSEFAA-MGYPDGTALGLAHTLTQTGPFRPAHRSDAVSRLYHAGSFTDPGIGMPM
204|gene|nph    ERTACVSEFGQRFGAPQGTALGLAHTLSQTGPLRPSIRSSVSDSLFYAGSYTSPGIGVPM
318|gene|hut    AASMCVDDFTERLHYPEGTALGLAHTLFQTGPMRPSHRAKQVDGLYYVGGFTSPGIGVPM
1755|gene|nrc1   EESACVSEFSEQFGDPGGTALGLAHTLFQTGPLRPGKR-DGPDGHYYVGAYTNPGIGMPM
11902|gene|hma   EETACVSEFAERYGDPQGTALGLAHTLFQTGPLRPSHR-AGLEGLYYTGAYTTPGIGMPM
2415|gene|hhi    EESACVSEFAERFGDPQGTALGLAHTLFQTGPLRPGHR-AGLEGLYYTGAYTTPGIGMPM
2373|gene|hut    EEQFSISEFADRYNATKGTAMGLAHTLRQTAMLRPPIESSAVDDLYFTGGYSTPGVGVPM
1684|gene|nrc1   EERFSVSEFADRYNSHQGTALGLAHTLRQTALFRPPHRSTALDGLYFTGANTTPGIGVPM
10321|gene|hma   EKQFAVSDFGERYNATEGTALGLAHTLRQTALLRPNNRSSAVDGLYFTGSFTTPGIGVPM
1058|gene|hhi    EKQFAVSDFGERYNATEGTALGLAHTLRQTALLRPNNRSSAVDGLYFTGSFTTPGIGVPM
2863|gene|hwa    ERSFCVDDFADRYNSTAGTALGLAHTLEQTALLRPGHHSSAVDGLYFTGSFTTPGIGVPM
10650|gene|hbo   EESFCVDDFSDRYNATQGTALGLAHTLRQTALLRPPHHSEEVSGLYFTGSFTTPGIGVPM
4764|gene|nph    EETFTVSEFADRYNSTQGTALGLAHTLRQTALLRPPHRSDACPGLYFTGAFTTPGIGVPM
1897|gene|hla    EETFCVDDFADRYNSYQGSALGLAHTLRQTSLLRPPHRSDALDGLYFTGSTTTPGIGVPM
              :    *:. * :* ::        : .* : **:*  

2514|gene|hhi    CVKGSKIAADHVRR---------------------------
1794|gene|hwa    CLINGKHVASAVVRDIKNDRATSRISSVSSVVSQAFGFD--
204|gene|nph    CLTSGEHAAAAVRADATGGLFSGR-----------------
318|gene|hut    TIISGEHAAEAVIEDERERGIKARFLG--------------
1755|gene|nrc1   CLISGEHVTKAVIDDDPAASGSTDPLAVPGEFNFDTPTTAD
11902|gene|hma   CLISGEHTARDIVEDSPFETKGDRSASTAD-----------
2415|gene|hhi    CLISGEHTARDIIEDSPFETKQDRSASTAD-----------
2373|gene|hut    CLISGEHAAEAVLENSR------------------------
1684|gene|nrc1   CLISGEVTANNVLADAR------------------------
10321|gene|hma   CLISGEHTAEALIEDIA------------------------
1058|gene|hhi    CLISGEHTAEALIEDIA------------------------
2863|gene|hwa    CLISGQLTAEKMADRAT------------------------
10650|gene|hbo   CLISGQLTAEKMAERMA------------------------
4764|gene|nph    CLISGEHTAEALLNDAR------------------------
1897|gene|hla    CLISGQLTAEELSKTA-------------------------
           : ..: .: :