HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
nucHOG0196arCOG04580hypothetical protein

HOG Organism Gene ID Name Annotation
nucHOG0196 nrc1 VNG1236 vng1236 no entry
nucHOG0196 hmu HMUK2356 Hmuk_2356 Methyltransferase type 12
nucHOG0196 hma RRNAC0513 hypothetical protein
nucHOG0196 hwa HQ3351A tyrA operon protein
nucHOG0196 hla HLAC1780 Hlac_1780 Methyltransferase type 12
nucHOG0196 hbo HBOR19120 Hbor_19120 methyltransferase family protein
nucHOG0196 hut HUTA0272 Huta_0272 Methyltransferase type 12
nucHOG0196 hvo HVO_1313 HVO_1313 conserved hypothetical protein
nucHOG0196 nph NP3360A tyrA operon protein
nucHOG0196 hhi 1128 HAH_1128 type 12 methyltransferase
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


3360|gene|nph    --MTDTEAVLDTARYLREVRPIDPEEIYEYVDGQPHPAVVRQTLREHAFELGLKEREDGA
3351|gene|hwa    --MIDREAVRTNAKYLRNVRPIDPNEIYEYIEDQPHPAVVRETLRQEAFELGLRERADGT
1780|gene|hla    --MIDREAVRNNANYLRNVRPIDPEEIAEYIEGSPHPAVVRETLREEAFDLRLREREDGA
19120|gene|hbo   --MIDRDAVRSNAKYLRNVRPIDPEEICEYIEGTPHPAVVRETLREEAFDLGLVERDDGT
1236|chp|nrc1    -MPVDRGAVRDAAKYLRGVRPLDPAALREYVPGQPHEAVVRQVLREQAADLGIIERADGT
272|gene|hut    MNPDQRDAILDSVRYLRNVRPIDPDEIREYVPDQPHPGVVTQTIRESAVELGLSERADGT
10513|hp|hma    MNQDTRQQIRDNAQYLRNVRPLDPEELHEYVEGQPHPAVVKQVLREEAFDLGIVEQDDGT
1128|gene|hhi    MNQETRQQIRENAQYLRNVRPLDPEELHEYVEGQPHPAVVKQVLREEAFDLGIVEQDDGT
              :  ..*** ***:** : **: . ** .** :.:*: * :* : *. **:

3360|gene|nph    FVPVEDGTVHPDFTGVERFPEQYARQLESLLVDRYGAGWPDSDAGDRLREHIDQLKVDYF
3351|gene|hwa    FVPASTDPIPDPMWQPDMLPRRYNEVIADHLVERFGPEWYRGDSGAMLRSTIRRLKRDYY
1780|gene|hla    FEPVSEEPVPAPGWAPTALPENYSFALEDLLVREFGANWHREESGDKLREAVRRLKDDYL
19120|gene|hbo   FVPVEDEPVPYRDWSPTEFPEAYAFAFEDLLIERYGVNWHRDESGDRLREVIRRLKEDYY
1236|chp|nrc1    FVVPPEEPVGPPFNGVSALPERYERVVEAELTAAYGPDWHRGDTGDSLRETIRRFKDDYY
272|gene|hut    FVPAPEGPLDASVDRVETFPDGYTRIVEDQLVGEFGAGWPTGESGATLRSRIRAVKESYL
10513|hp|hma    FVPAPEGRLSVDFDGVERFPDSYEQQVIDLLTEWGGLEWHSGDSGDELRERIRDIKERYL
1128|gene|hhi    FAPAPEGRLSVDFDGVERFPDRYEQQVIDLLTEWGGLEWHSGDSGDELRERIRDIKERYL
          *    :     :* *  .  *  * *  ::* **. : .* * 

3360|gene|nph    ADADVTYDEETALAYALYHLPDYYAAIQYVLDDLGSAGLLGRRLRVLDVGAGTGGPMLGI
3351|gene|hwa    QQNPVEYDQTVALGYAIYHFSDYYAAIGYVLDDLLEQGCLSQTLRILDVGAGVGGPAAGI
1780|gene|hla    YGNDVAYDRVAALGYAIYHLPAYYATIGYVLDDLTENGLLDRTLRVLDVGAGVGGPALGL
19120|gene|hbo   YQNEVAYDEEAALGYGIYHLPDYYAAVGYVLDGLAERGLLPRVLRVLDVGAGTGGPALGL
1236|chp|nrc1    RRNPVEYDREVALGYAVYHLAGYYAAVQYVLAGLARDGLLGHDLRVLDLGAGVGGPAVGL
272|gene|hut    QGEDVAYDRLTALAYAIYHLPDYYAVGQYALGPLLADDRLPAQLRVLDIGAGVGGPALGL
10513|hp|hma    QGQAVEYDELTALGYAVYHLPDYYAVAKYVLADLAADGLLPSQLRVLDVGAGVGGPAVAL
1128|gene|hhi    QGQAVEYDELTALGYAVYHLPDYYAVAKYVLADLAADGLLPSQLRVLDVGAGVGGPALAL
            * ** .**.*.:**:. ***. *.* *  . *  **:**:***.*** .:

3360|gene|nph    HEYLPEE-TLVDYDAVEPSAAADVFEQMASETRRGFEPTLYRETAESFSP----------
3351|gene|hwa    HDYLPES-SLVEYHGVEPSAGVDLLTDILAETRRNFRTTIHHESAESFDPTC--------
1780|gene|hla    HDYLPDD-AVVDYHAVEPSAAADVLDRMLDETGRNFRPTIHEETAESFFGI---------
19120|gene|hbo   HDYLPEN-SLVEYHAVEPSASADVLEAMLSETRSNFKTTVHRETAEAFDPASVLP-----
1236|chp|nrc1    FDFLPDE-ALVEYHAVEPSAAADVLDALLAETPRNVHTTIHRETAESFQP----------
272|gene|hut    LDLVCDAGGIVDYHAVEPSAAADVLSELLDETARNAHTTVHRERAEDFEP----------
10513|hp|hma    RDLLPDD-ALLDYHAVEPSAAADVLEHLLEDSGQNVRWEIHRALAEEFDPSSPLVGDDSG
1128|gene|hhi    RDLLPDD-ALLDYHAVEPSAAADVLESLLEDSGQNVRWEIHRAVAEEFDPSSPVPGDDSG
           : : :  :::* .*****..*:: : :: .  ::  ** *      

3360|gene|nph    -------DGD----------YDLIVFANVLSELSQPAAVFERYLDHLADDGTVVAVSPAE
3351|gene|hwa    -------IGSADNERP----FDVILFGNVLSELDEPYIVARRYLSAVATDGSFIGLAPAD
1780|gene|hla    -------DGGAKSGDNDPDEFDLVVFGNVLSELDDPVAVVEAALGRLADDGSVVAFAPAD
19120|gene|hbo   -------DGE---------GFDLVCFANVLSELDDPTSVAERYLDYVADDGSFVGIAPAD
1236|chp|nrc1    -------AGE----------YDLVLACSVLSELDDAASVLRKYADAMAADGTALALAPAD
272|gene|hut    -------DGT----------FDLIVFSNVLDELESPATVLEHYGDALEPDGSILALSPAD
10513|hp|hma    SGAG---DGDSGSDDSTDEGYDLIIFGNVLSELDDAAATLYRYVEALADDGTLLALAPAD
1128|gene|hhi    GAGGDDSGGDSDGGDNNAEGYDLIIFGNVLSELDDAAATLYRYVEALADDGTLLALAPAD
              *      :*::  .**.**... .    : **: :..:**:

3360|gene|nph    ERTATRLRDIEREV-----------------------------LDRRPDATVYAPTIRLW
3351|gene|hwa    KHTSIHLRAIERMLTGDPLTEPILEDEGQILSERAGDLTPAATPDDEIDATIYAPTLRLW
1780|gene|hla    RNTAMGLREVERAV-----------------------------ATPETGVETYSPTLRLW
19120|gene|hbo   LNTSMGLREVERAL-----------------------------APADGDVTVYAPTLRLW
1236|chp|nrc1    KHTSTHLRAVERAV------------------------------ED-DPFTVYGPTPRLW
272|gene|hut    KRTATGLRTIERAV------------------------------ED--TYTIYAPTVRLW
10513|hp|hma    RNTAIQLRTVEREV------------------------------ADGGPATVYGPTVRLW
1128|gene|hhi    RNTAIQLRQVEREV------------------------------ADGGPATVYGPTVRLW
           .*: ** :** :                   *.** ***

3360|gene|nph    PDESPSDRGWTFTRQADIEPPAFQTRLDAAAADDAAADGIAAG---------GDGTYTKT
3351|gene|hwa    SGKTPSDRGWSFDRRSRVTAPPTQQQLDDAPRVVNKSETTAAGQMDRDSETAGDGRFRNE
1780|gene|hla    PDATPSDGGWSFDVADDLDIPPFQRRLDETAERGSTD---------------EPGEFVNV
19120|gene|hbo   PGHAPSDHGWSFDRGEDIVAPSFQRRLDEAGEATEDRD----P---------GDGTFTNE
1236|chp|nrc1    PDRRPTDSGWSFDERPAVEVPAVQSRLADASQ--------------------DPGEFRHT
272|gene|hut    PGETPAGECWSFDRKPDLAAPPFQQRLDDACDDTDH----------------DDGEFRNT
10513|hp|hma    PHQSPNSESWSFDRKPDIEVPTMQQRLDDPAG--------------------GTGEFVNT
1128|gene|hhi    PHQSPDSESWSFDRKPDIEVPTMQQRLDDPAG--------------------GTGEFVNT
          .  * . *:*   : *. * .* .            * : : 

3360|gene|nph    TVQYAYLLLRTDGRRAIEYTPDPDTVAKMADMDAHVTDRIDLAALKLSPDLSS-------
3351|gene|hwa    TVQFSYTIIRRDGTARAPVSANPRRHAAMETMETHVTNRIDLIAVKLSHDLTTSPTENSN
1780|gene|hla    DVQFAYAILRPDGKRRVDVQANDGRCARMADSEEHVTDRVNYLAVKLSHDLSD-------
19120|gene|hbo   TVQFSSVVLRHDGERRVDVTASGERYAKMAEMERHVTNRIDLLAVKLSHDLTEHD-----
1236|chp|nrc1    DVRFSYSLLRRDDRRRHAVELSGDRLLALGDADDRVTDRADLLVAKLSRNLAGA------
272|gene|hut    DVQYAYSILRRDDATAIEYRPDESRVTTMADADSYVTDRVDVVGIKLSPDLSSGP-----
10513|hp|hma    DVQFAYSVLRTDGKRVHDVTPDRGIHAPMADAENYVTDRVNFLGVKLSHDLAERE-----
1128|gene|hhi    DVQFAYSVLRTDGKRKHDVTPDRGIHAPMADAENYVTDRVNFLGVKLSHDLAERE-----
           *.:: ::* *.    .   :  : **:* :  *** :*:    

3360|gene|nph    ---------------DGNPLYKISDGSEAVDHYAVLTRESSLNRELPAAPYGSLLRFENV
3351|gene|hwa    QYRRGHGSSNLQTSYDTNPVFKIGDGSQTTDHYAVVTVKDTLTEPLLTAEYGAILAFENV
1780|gene|hla    ---------------GDNALYRVGDGSQTVDHYLVCTRETVLNDDLRTADYGSVVFVENG
19120|gene|hbo   ---------------GANPLFKVSDGSESVEHYAVLTKRDSLNEWLARADYGDVLVFENV
1236|chp|nrc1    ---------------DANPVFRVSDGSQTTDCYAVLVRPTSLNGGIEAADYGDLVSIEDA
272|gene|hut    ---------------DANPLFLVGDGSEAIDHFAVLTRESTLNRGLVESQYGDLLSFENA
10513|hp|hma    ---------------GANPLYLLGDGSQQVDHFAVLTEASILNEDLRKADYGDLLSFENA
1128|gene|hhi    ---------------GANPLYLLGDGSQQVDHFAVLTEASILNEVLRKADYGDLLSFENA
                  . *.:: :.***: : : * .  *. : : ** :: .*: 

3360|gene|nph    LVLWNDDEDAYNLVVDDETVVDRLA--
3351|gene|hwa    LCLWNDDEDAYNLVVDDESVIDIIA--
1780|gene|hla    LVLWNDDEGAYNVVVDDETVVDLVAP-
19120|gene|hbo   LALWNDDEGAYNLVVDGETVVDRVA--
1236|chp|nrc1    LVLWNDDEDAYNLVVDEETVVDAV---
272|gene|hut    LALWNDDEGAYNLVVDAETVVDSVPVP
10513|hp|hma    LVLWNDDEEAYNVVVDGETVIDRAR--
1128|gene|hhi    LVLWNDDEEAYNVVVDGETVVDRAR--
          * ****** ***:*** *:*:*