HOG Organism Gene ID Name Annotation
aHOG1852 hbo HBOR16320 Hbor_16320 theronine dehydrogenase-like Zn-dependent dehydrogenase( EC:1.2.1.46,EC:1.1.1.1 )
aHOG1852 hla HLAC1837 Hlac_1837 Alcohol dehydrogenase GroES domain protein
aHOG1852 hwa HQ3187 fdh formaldehyde dehydrogenase
aHOG1852 hma Hma_7314 adhC formaldehyde dehydrogenase
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


16320|gene|hbo   --MKAVVYQGPNEVAVEDVDEPELEHPNDVIIDITTTAICGSDLHMYEGRTAAEPGIVFG
1837|gene|hla    --MRAVVYQGPYDVAIEEVDDPEIEHPNDVVIDITTSCICGSDLHMYEGRTAAEEGIVFG
3187|gene|hwa    MSMEAVVYQGEKDVAIESVDEPEIEHPNDVIIDITTTCICGSDLHMYEGRTAADPGIVFG
7314|gene|hma    MSMNAVVYKGPKEVAVEEVDEPEIEHPNDVLIDITTSCICGSDLHMYEGRTAAEPGIVFG
           * ****:* :**:*.**:**:******:*****:.***************: *****

16320|gene|hbo   HENMGVVTEVGEGVSTLKEGDRIVAPFNVACGFCKNCEEGYTGFCTNVNPGFAGGAYGYV
1837|gene|hla    HENMGIVSEVGEAVSTLEEGDRVVMPFNVSCGFCQNCEEGYTGFCTNVNPGFAGGAYGYV
3187|gene|hwa    HENMGIVTEVGDAVSGLEEGDRVVAPFNVACGFCENCEEGYTGFCTNVNPGFAGGAYGYV
7314|gene|hma    HENMGIVTEVGEAVSSLEEGDRVVAPFNVACGFCENCEAGYTGFCTNVNPGFAGGAYGYV
          *****:*:***:.** *:****:* ****:****:*** *********************

16320|gene|hbo   AMGPYKGGQAEKLRIPYADFNALKLPEGGANEDSFALLADIFPTGWHGTELAGLKPGESI
1837|gene|hla    AMGPYPGGQAEKLRVPYADHNALKLPEGDEHEDAFSLLADIFPTGWHGTELANLQPGESV
3187|gene|hwa    AMGPYTGGQAEKLRIPYADFNALQLPDGDEHEDAFSLLADIFPTGWHGTELADIQPGDSI
7314|gene|hma    AMGPYKGGQAEKLRIPYADFNALKLPDGDEHEDAFSLLADIFPTGWHGTELANLEPGDSV
          ***** ********:****.***:**:*. :**:*:****************.::**:*:

16320|gene|hbo   AIYGAGPVGLMAAYSAKIKGASEIFVVDRVPSRLELAEKHCDATAINFEDGNPVEQITDA
1837|gene|hla    AIFGAGPVGLMAAYSAKIKGAAEIYVVDQVPSRLELAEENCDATAIDFSEGDPVDQIIEE
3187|gene|hwa    AIYGAGPVGLMAAYSAKVKGAAEIYTVDRVPSRLELAEEHCDATAINFEEGNPVEQIKDI
7314|gene|hma    AIYGAGPVGLMAAYSAKIKGAAEIYSVDRVPSRLELAEEHCDATPINFEDGNPVEQIKAQ
          **:**************:***:**: **.*********::****.*:*.:*:**:**  

16320|gene|hbo   HGGEVDRGVDAVGYQAVDPERAR-EADDDPYDPARENPAVVLNQLIRTVRPTGQLGIPGL
1837|gene|hla    HGGMVDKGVDAVGYQATDPEDVDTESEDYSYDPAKENPAVVINSLIRVVRPTGELGIPGL
3187|gene|hwa    HGGGVDKGVDAVGYQAVDPD----KEGDSAYDPARENPAVVINNLIRTVKPTGQLGIPGL
7314|gene|hma    HGGGVDKGVDAVGYQAIDPD----KEADDAYDPARENPAVVINNLIRTVKPTGELGIPGL
          *** **.********* **:  : * .****.******:*.***.*.***:******

16320|gene|hbo   YVPSDPGAPDEMAAEGRLGIDFGKLFEKGQRLGTGQCNVKDHNRELRDLIIEGRADPSWV
1837|gene|hla    YVPEDPGAPDDMAAQGRLGIDFGKFFEKGLKCGTGQCNVKSYNRYLRDMIIEGRADPSWV
3187|gene|hwa    YVPEDPGAPSEMAAQGRLGIDFGLLFEKGQALGTGQCNVKEYNRELRDLIIEGRADPSWV
7314|gene|hma    YVPEDPGAPDDMAAQGRLGIDFGLLFEKGQALGTGQCNVKSYNRELRDLIVEGRADPSWV
          ***.*****.:***:******** :****  ********.:** ***:*:*********

16320|gene|hbo   VSHRVGLEEAPEMYEKFDKREEGVTKVLLEP
1837|gene|hla    VSHRVNLDEAPEMYEAFDAREEGVTKVLLEP
3187|gene|hwa    VSHRVGLEEAPEMYERFDNREEGVTKVLLEP
7314|gene|hma    VSHRVGLEEAPEMYEAFDNREEGVTKVLLEP
          *****.*:******* ** ************