HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0170COG0491KOG0813arCOG00505Zn-dependent hydrolases including glyoxylasesmetallo-beta-lactamase-related protein

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0170 nrc1 VNG2073 mbl metallo-beta-lactamase-related protein
cHOG0170 hmu HMUK0740 Hmuk_0740 beta-lactamase domain protein( EC:3.1.2.6 )
cHOG0170 hma RRNAC2810 hypothetical protein
cHOG0170 hwa HQ3137A hydrolase ( hydroxyacylglutathione hydrolase)
cHOG0170 hla HLAC0007 Hlac_7 beta-lactamase domain protein
cHOG0170 hbo HBOR05170 Hbor_05170 Zn-dependent hydrolase, glyoxylase-like( EC:3.1.2.6 )
cHOG0170 hut HUTA1319 Huta_1319 beta-lactamase domain protein
cHOG0170 hvo HVO_1918 HVO_1918 metallo-beta-lactamase superfamily domain protein
cHOG0170 nph NP1688A hydrolase ( hydroxyacylglutathione hydrolase ) 4
cHOG0170 hhi 91 HAH_0091 beta-lactamase domain-containing protein
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


7|gene|hla     ---------------------------MHAGEFESVR--GIADLYVHDTGMFGTDEYGAV
1688|gene|nph   ---------------------------MGIGDVRSVE--SVVDCYYVDTGMYGTDGYGAV
3137|gene|hwa   ---------------------------MDIGDIATVD--TADDIYYMDTGMYETPGYGSV
5170|gene|hbo   ---------------------------MAIGDVTAVP--GTDDVYYVDTGMYETEMYGSV
12810|hp|hma    MALPFLLPDCHDSHSITVLPPPVTRTCMGIGDVHEVTVGDCIDVHYVDVGMYGVAEYGPV
91|gene|hhi    ---------------------------MGIGDVYEVTVGDCTDVHYVDTGMYDVAEYGSV
2073|chp|nrc1   ---------------------------MSAGDVFDVS--GCPGISFVDTGMYDTAEYGSV
1319|gene|hut   ---------------------------MGIGDVRQVATGSCSDLWFVDTGMYAVSQYGSV
                       * *:. *   .  *.**: . **.*

7|gene|hla     YVYDTEKPAVIDTGTGVNREALFKTLDEIGIGREELAWILPTHAHLDHAGGAGHLVERYP
1688|gene|nph   YIYDTERPALVDTGIGTHYDRILDALDAVGIGRSELEYIIPTHAHLDHAGGAGFLVEETA
3137|gene|hwa   YIIDADQPAIVDTGIGTNYERIIDALGRVDIDTNSLAHLFVTHAHLDHAGGAGFLLADCP
5170|gene|hbo   YIIDAERPAFVDTGIGTNHEHLLDALDELDIAREDVEYLLPTHIHLDHAGGAGYLADACP
12810|hp|hma    YIIDAERPALVDTGTGARHETILSAMESVGIAPEDLEVIAATHVHLDHAGGAGYLAEDCP
91|gene|hhi    YIIDAERPALVDTGIGARHENILSAMESVGIAPEDLEVIAATHVHLDHAGGAGYLVEDCP
2073|chp|nrc1   YVIDADRPAVVDTGTGTNYERILDALEEHGIQPADLQAVLLTHVHLDHAGGAGLLAEACP
1319|gene|hut   YILDAERPAIVETGIGTHHDRILDALEEVGLAPEAIEVIAVTHVHLDHAGGAGFLAEACP
          *: *::.**.::** *.. : ::.::  .:  : : ** ********* *  .

7|gene|hla     NAEVRLPEKGVRHLIDPEALVAGTKSAVQDQWQYYDDPAPVPEDRISGLAEGDRIDLGDR
1688|gene|nph   -ADVYTPEAAAQFLIDPSGLWEGTKRAVGEQIQFYTEPRPVPESRLEPLADGATLDLGDR
3137|gene|hwa   NATVHTHERAAPHLSDPTQLIEGTRAAVGEQWQYYVEPNPAPASRINALTDGDTVHLGDR
5170|gene|hbo   NATVMTHEIGVSHLIDPEKLIAGTKAAVGDQWEFYVEPKPVPEDRIEPLTDGNEIDLGDR
12810|hp|hma    NATVYVHESGKRHLVDPERLWEGTKHAVGDQIEFYGKPIPVAEDRIETLTDGDVIDLGDH
91|gene|hhi    NATVYVHESGKRHLADPQRLWEGTKHAVGDQIEYYGKPIPVPEDRIETLTDGDVIDLGDH
2073|chp|nrc1   NADVYVHELGARHVVDPERLVEGTKQAVGDQWQYYVEPTPVPEDRVVELTDGDTVDLGSR
1319|gene|hut   NASIVVHEIGAPHLAAPERLWAGTKQAVGDQITHYVEPEPVPEARIREIEDGDRIDLGDH
          * :  * . .: * * **. ** :* .* .* *.. *: : :* : **..

7|gene|hla     ELVVHEAPGHAPHHAFYHEPDADVVFTADAAGIYVPAVDTVRPTTPPPQFDLDQCLTDLS
1688|gene|nph   ELVLHDAPGHAFHQGILHEPDDAVVFAADAAGIYVPELDTVRETSPPADFDLEGVVEDAE
3137|gene|hwa   SLTAVAAPGHALHQMMFYDTTEDTLFTGDAAGIYIPMQDRIQQTSPPSQFNLETCLDDVR
5170|gene|hbo   TLSVFHAPGHAPHQTMFLDSKDDLLFTGDAAGIYVPERGQVRQTSPPSQFDLEACLDDVR
12810|hp|hma    SLETLHAPGHAPHQVVFYDPAIDGVFTADAAGIYNPSTDEMHVTTPPVNFTLDQALDDVA
91|gene|hhi    SLDVMHAPGHAPHQVVFYDPVVDGVFTADAAGIYTPATDEMHVTTPPVNFTLEGALDDVA
2073|chp|nrc1   TLTAHHAPGHTPHQVVFEDHSCDAVFTADAAGIWVRAQDRVRETSPPTDFDLEQCIDDVE
1319|gene|hut   ALRAHHAPGHAPHQVVYEDPANDAVFTGDAAGLYVPERGRVEPTSPPPDFDLEQALRDVE
          *  ****: *: . :   :*:.****::  . : *:** :* *: : * 

7|gene|hla     AIEEIDPEYLCFGHFGPREYEPS-LIGEAKRAYVEWVEAVREKREALGDDEAVVEHFEET
1688|gene|nph   LIADLDPETICYGHFGPAPAADR--IETYIAVITDWVESVEAARERLEDDEAVIEHFVEQ
3137|gene|hwa   AIDSMAPETLCFGHFGPRVYDDE-LLSSYKRALVEWVEAVRQKRGEANSDEDVIQYFSDN
5170|gene|hbo   TIEEIAPERICFGHFGSCEYSEE-LMESYKRTLVEWVEAVRQKREELGDDDAVIEHFAEH
12810|hp|hma    MIQDLDPDILMFGHFGAVETGDK--LETYTEILPEWVAEVERKREELDDDEAVIDYFV-E
91|gene|hhi    MLQDLDPDILMFGHYGPAETGDK--LETYAEILPEWVAEVERKREELGDDEAVIDYFV-K
2073|chp|nrc1   MIRRLDPETLLYAHFGPGPADTDAVLKEYEHVLRDWVAAVKREVIERHSEAAAIDHFAAT
1319|gene|hut   TIQAIDPETLLYSHFGPAMATGQ--LAEYARTLSDWVQAVAAARAELEDDDAVIEHFAGE
          : : *: : :.*:*.    :    :** *    .: .:::*  

7|gene|hla     SRDVEFWNPERARADASLNSRGILTYLNRIEGESEA
1688|gene|nph   STIDEVWGETKGRAEVAMNVRGVLQYLDSE------
3137|gene|hwa   AELIDVWGAEKARAEARLNVRGVLAYLDWQAAQTD-
5170|gene|hbo   TQMTDLWGERKASEEEKLNVRGVLGYLDWQAEQE--
12810|hp|hma    RADTDTWGERKGRAEMRLNVRGVLVALDNRDE----
91|gene|hhi    RADTDTWGERKGRAEMRLNVRGVLVALDNREE----
2073|chp|nrc1   TTVEDVWGEHKARAETKMNVRGVLRYLNTRA-----
1319|gene|hut   TAASDIWGPDKGRGETAMNVRGVLTYLDRTA-----
            : *. .. : :* **:* *: