HOG COG KOG arCOG COG description NRC-1 annotation
cHOG0129COG0520KOG1549arCOG00065Selenocysteine lyaseNifS protein.class-V aminotransferase

HOG Organism Gene ID Name Annotation
cHOG0129 nrc1 VNG2471 nifS NifS protein.class-V aminotransferase
cHOG0129 hmu HMUK1242 Hmuk_1242 cysteine desulfurase, SufS subfamily( EC:4.4.1.16,EC:2.8.1.7 )
cHOG0129 hma RRNAC3104 csd1 cysteine desulfurase
cHOG0129 hwa HQ3427A nifS cysteine desulfurase, class V aminotransferase
cHOG0129 hla HLAC2248 Hlac_2248 cysteine desulfurase, SufS subfamily
cHOG0129 hbo HBOR01140 Hbor_01140 cysteine desulfurase( EC:2.8.1.7,EC:4.4.1.16 )
cHOG0129 hbo HBOR34450b Hbor_34450 cysteine desulfurase( EC:4.4.1.16,EC:2.8.1.7 )
cHOG0129 hut HUTA1228 Huta_1228 cysteine desulfurase, SufS subfamily
cHOG0129 hvo HVO_0109 HVO_0109 csd aminotransferase class V superfamily
cHOG0129 nph NP0936A nifS cysteine desulfurase, class V aminotransferase
cHOG0129 hhi 356 nifS1 cysteine desulfurase
MUSCLE (3.6) multiple sequence alignment


34450|gene|hbo   --------MHEDIAAIRDDFPILSRSVGDE------------QLVYLDNAATTQTPEQVY
2471|gene|nrc1   MEATEQ--GPIDVEAVRADFPILEREVAGG-----------EDLVYLDNAATSHTPEPVV
2248|gene|hla    MGVQEQ--YPFDVEAVRADFPILDRLVGGDPESPGEGPGDDTPLVYLDSAATSQTPDPVV
1228|gene|hut    MTARET--GDLDVSAIREDFPILEREFDGT------------PLVYLDNAATTQTPQRVI
936|gene|nph    -MSQQA--EPLNVEAIREDFPILQREFDDT------------QLVYLDNAATTQTPEPVV
13104|gene|hma   MGHAES--EVLDVERLREDFPILQREFGGE------------QVVYLDNAATTQTPEPVV
356|gene|hhi    MGHAES--ELLDVERIREDFPILQREFDGE------------QVVYLDNAATTQTPEPVV
3427|gene|hwa    MGTQEQKAYPIDIPSVRGDFPILDRKVGGNIETPGPSPDDTDPLIYLDNAATSQTPTDVV
1140|gene|hbo    MGVQES--YPIDVATIREDFPILDRKVGGDFTVPGEGDGDSLPLVYLDNAATTQTPKQVV
                :: :* *****.* . .       ::***.***::** * 

34450|gene|hbo   DVFEEFYAGYNANVHRGIHTLSHEASVAYEEAHDRLAEFIGASGGREELIFTKNTTESIN
2471|gene|nrc1   DAIADYYRRYNSNVHRGLHELSQEASVAYEDAHDKLAAFVGGED-REEMVFTKNTTEAEN
2248|gene|hla    DTIVDYYRGYNANVHRGIHQLSQEASVAYEEAHDTVADFIGASG-REEIVFTKNTTEAMN
1228|gene|hut    DAISEYYETYNANVHRGLHHLSQEASVAYEEAHDRMAEFIGASGGREELIFTGNTTESEN
936|gene|nph    ETIADYYRRYNANVHRGIHQLSQEASIAYEEAHDRVAEFIGASGGREEVIFTKNTTESVN
13104|gene|hma   ETIADYYRTTNANVHRGLHQLSQEASVAYEDAHDRVAEFIGASGEREEIVFTKNTTESEN
356|gene|hhi    ETIADYYRTTNANVHRGLHQLSQEASVAYEKAHDRVAEFIGASGEREEIVFTKNTTESEN
3427|gene|hwa    DALTEYYYQYNSNVHRGIHHLSQEASVAYEVAHDRVAEFIGADG-REEIIFTKNTTESMN
1140|gene|hbo    DAIVEYYYGYNSNVHRGIHHLSQEASVAYENAHDRVAEFIGASG-REEIVFTKNTTEAMN
          :.: ::*  *:*****:* **:***:*** *** :* *:*... ***::** ****: *

34450|gene|hbo   LVAYGVGLNELGPGDNVVTTEMEHHASLVTWQQVAKRTGADVRFIRVDDDGKLDLEHAAE
2471|gene|nrc1   LVAFAWGLNELGPGDEVVLTQMEHHASLVTWQQVADETGAEVKYIPITDDGHLDMDAAAD
2248|gene|hla    LVAYAWGLEELGPGDNVVLSQMEHHASLVTWQQIGKRTGADVRFIEVTDEGRLDMEHAAE
1228|gene|hut    LVAYAWGLNELGPGDEVVLTEMEHHASLVTWQQIAKRTGATVRYIRVDEDGHLDMDHATE
936|gene|nph    LVAYAWGLEELGPGDEIVLTEMEHHANLVTWQQIAKRTGAECKYIPITDEGRLDMDAARE
13104|gene|hma   LVAYAWGLNELGPEDEVVLTEMEHHASLVTWQQIAKKTGATCRYIRVDEDGTLDMDHARE
356|gene|hhi    LVAYAWGLNELGPEDEVVLTEMEHHASLVTWQQIAKKTGATCRYISVDEDGTLDMDHARE
3427|gene|hwa    LVAYAWGLAELEPGDTVVLSEMEHHASLVTWQQIAKRTGANVEYIRVDEDGYLDMEHARE
1140|gene|hbo    LVAYAWGLEELEPGDKVVLTEMEHHASLVTWQQIAKKTGASVEYIRVDEDGRLDMDHAAD
          ***:. ** ** * * :* ::*****.******:.. ***  :* : ::* **:: * :

34450|gene|hbo   LIDNDTQLMSIVHVSNVLGTVNPVEELTELAHEQDALVFIDGAQAVPNRRVDVEEIDADF
2471|gene|nrc1   MITDDTALVNAVHISNTLGTVNPVGELADIAHDHGAYIFVDGAQAAPTRAVDVQEIDADF
2248|gene|hla    LIDDDTQMVSVVHVSNTLGTINPISELADLAHDHDAYVFADGAQSVPTRPVDVDDLGVDF
1228|gene|hut    LIGPDTAMVSVVHVSNTLGTINPVAELADLAHAEDAFIFVDGAQAVPNRPVDVEAIDADF
936|gene|nph    LITDETEMVAAVHVSNTLGTVNPVSELAAIAHDHDAYMFVDAAQSVPNRSVDVEAIDADF
13104|gene|hma   IITDDTAMVSVVHVSNTLGTVNPVSELADIAHDHDSYIFVDGAQSVPNRPVDVEAIDADF
356|gene|hhi    IITDDTAMVSVVHVSNTLGTVNPVSELADIAHDHGSYIFVDGAQSVPNRPVDVEAIDADF
3427|gene|hwa    LIDDSIAMVSVVHISNTLGTVTPVEELAELTHDHGGYIFIDGAQSAPTRPVDVDAMDTDF
1140|gene|hbo    LIDEDTKMVSVVHISNTLGTVNPVSELADMAHEVGSYIFVDGAQSVPTRPVDVTDIDADF
          :* . :: **:**.***:.*: **: ::* .. :* *.**:.*.* *** :..**

34450|gene|hbo   YAFSGHKMAGPTGVGCLYGKHHLLESMEPFLYGGEMIRHVTYEDSTWNRPPWKFEAGTPP
2471|gene|nrc1   YAFSGHKMLGPTGIGCLYGKRHLLAEMEPFLYGGDMIERVSYEDATWNDPPWKFEAGTPV
2248|gene|hla    LAFSGHKMCGPTGIGALYGREEILDEVQPYLYGGDMIRRVSFTDSTWEDLPWKFEAGTPS
1228|gene|hut    YAFSGHKMAGPTGIGALYGKQAILEHMEPFNYGGDMITKVTYEDATWNELPWKFEAGTPK
936|gene|nph    LAFSGHKMCGPTGIGVLYGKQHILESMEPYLYGGEMILKVTFEDSKWNELPWKYEAGTPV
13104|gene|hma   LAFSGHKMAGPTGIGVLYGKKHILEEMEPYLYGGEMIKKVTFEDASWNDLPWKFEAGTPV
356|gene|hhi    LAFSGHKMAGPTGIGVLYGKKHLLEEMEPYLYGGEMIKKVTFEDATWNDLPWKFEAGTPV
3427|gene|hwa    FAFSGHKMLGPTGIGVLYGKQEILESMEPYLYGGEMIRRVTYEDSTWEDLPWKFEAGTPV
1140|gene|hbo    FAFSGHKMLGPTGIGVLYGKEEILEEMTPYLYGGEMIRRVTYDDSTWEDLPWKFEAGTPV
           ******* ****:* ***. :* : *: ***:** .*:: *:.*: ***:***** 

34450|gene|hbo   IAEGIALAAAADYLDDVGMDFVEERENELAQYALERLTERDDVEVYGPPLGEARSGLVAF
2471|gene|nrc1   IAQGIALAEAVDYLQDIGMDAIRAHEEALTEYAYDQLTMTDDVDVYGPP-GDDRGAVVSF
2248|gene|hla    IAQGIAFAAAIEYLEEIGMQNVQAHEDLLAEYAYDELTDLGGVEIYGPP-GNDRGGLVAF
1228|gene|hut    IAQGIALAEAADYLDEIGLDAIARHENELAQYAIDRLSEFDDIEIYGPSAGEERGGLVSF
936|gene|nph    ISQGIALAEACDYLDDIGMDRIERHEARLAEYAYDRLTEHDDVEVYGPP-GDDRGGLVAF
13104|gene|hma   IAQGIALAEACDYLDNIGMERIQRHEEQLAQYTLEQLREEGDVETYGPSVGTERGGLVSF
356|gene|hhi    ICQGIALAEACDYLDDIGMERIQRHEEQLAQYALEQLRDEGDVETYGPSAGTERGGLVAF
3427|gene|hwa    IAQAIGLHAAIDYLEDIGMETVQAHEELLAEYAYNQLSAFDDVETYGPP-GGDRGGLVAF
1140|gene|hbo    IEQGIALHAAIDYLDEIGMENVQAHEERLAAYAYDRLAEFDDIEIYGPP-GDERGGLVAF
          * :.*.: * :**:::*:: : .* *: *: : *  ..:: ***. * *..:*:*

34450|gene|hbo   NLDGVHGHDLSALLDERGIAVRAGDHCTQPLHDRLDIPGSVRASFYVYNTTDEIDQLLDA
2471|gene|nrc1   NVDGIHAHDLSSILNDYGVAIRAGDHCTQPLHDTLGVPASARASFYLYNTRDEVDALVAA
2248|gene|hla    NVEGVHAHDLSSILNDYGVAIRAGDHCTQPLHDELGVAASARASFYLYNTVEEIDALVEA
1228|gene|hut    NLESVHAHDLSSILNDYAVAIRAGDHCTQPLHDKLGVAASARASFYLYNTRDEIDVLIDA
936|gene|nph    NVDSVHAHDLSSILNDSAVAIRAGDHCTQPLHDVLGATASARASFYIYNTKTEVDKLVEA
13104|gene|hma   NLDSVHAHDLSSILNDSAVAIRAGDHCTQPLHDKMGVPASARASFYIYNTREEVDKLVSA
356|gene|hhi    NLDSVHAHDLSSILNDSAVAIRAGDHCTQPLHDKMGVPASARASFYIYNTREEVDKLVSA
3427|gene|hwa    NLEGVHAHDLSSILNEYGVAIRAGDHCTQPLHDKIGVPASTRASFYIYNTREEIDELVTA
1140|gene|hbo    NLDGVHAHDLSSILNDHAVAVRAGDHCTQPLHDKLDIAASTRASFYVYNTYDEVDKLIEA
          *::.:*.****::*:: .:*:************ :. ..*.*****:*** *:* *: *

34450|gene|hbo   LDVARDELDSHLASEQYHDLVYEHYRNPQNTGGLSNPTFTKHSEETSCGDDGEFHVDVAE
2471|gene|nrc1   VDEARQIFAP--------------------------------------------------
2248|gene|hla    VGEARDLFA---------------------------------------------------
1228|gene|hut    IDDARQLFG---------------------------------------------------
936|gene|nph    VDDARQLFS---------------------------------------------------
13104|gene|hma   IDDARQLFA---------------------------------------------------
356|gene|hhi    IDDARQLFA---------------------------------------------------
3427|gene|hwa    VDAARELFA---------------------------------------------------
1140|gene|hbo    VDDARTLFA---------------------------------------------------
          :. ** :                          

34450|gene|hbo   DGTIENIAFESESCAVSSAVASMLSERLEGMSLEEVAELDGFVDEVLDGTYPDIRRDCVV
2471|gene|nrc1   ------------------------------------------------------------
2248|gene|hla    ------------------------------------------------------------
1228|gene|hut    ------------------------------------------------------------
936|gene|nph    ------------------------------------------------------------
13104|gene|hma   ------------------------------------------------------------
356|gene|hhi    ------------------------------------------------------------
3427|gene|hwa    ------------------------------------------------------------
1140|gene|hbo    ------------------------------------------------------------
                                        

34450|gene|hbo   GPEEVICEAAREQMDGSNGRAVL
2471|gene|nrc1   -----------------------
2248|gene|hla    -----------------------
1228|gene|hut    -----------------------
936|gene|nph    -----------------------
13104|gene|hma   -----------------------
356|gene|hhi    -----------------------
3427|gene|hwa    -----------------------
1140|gene|hbo    -----------------------